PEEKFD(1) Användarkommandon PEEKFD(1)

peekfd - kika på fildeskriptorer för körande processer

peekfd [-8,--eight-bit-clean] [-n,--no-headers] [-c,--follow] [-d,--duplicates-removed] [-V,--version] [-h,--help] pid [fd] [fd] ...

peekfd fäster till en körande process och fångar upp alla läsningar och skrivningar till fildeskriptorer. Du kan ange det önskade fildeskriptornumret eller dumpa dem allihop.

-8
Gör ingen efterbehandling av läst eller skriven data.
Visa inte huvuden som indikerar källan för de dumpade byten.
Dumpa också den begärda fildeskriptoraktiviteten i nya barnprocesser som skapas.
Ta bort duplicerade läsningar/skrivningar från utskriften. Om du tittar på den med en tty kan du vilja använda detta.
Visa en versionssträng
Visa ett hjälpmeddelande.

/proc/*/fd

Används inte men användbart för användaren att titta på för att få bra fildeskriptornummer.

Ingen.

Följande diagnostik kan matas ut på stderr:

Ett okänt fel inträffade vid fästning till en process, du kanske måste vara root.

Troligtvis många. Bli inte förvånad om processen du övervakar dör.

Trent Waddington

ttysnoop(8)

2021-12-01 psmisc