MANDB(8) Помагало страничара упутства MANDB(8)

НАЗИВ

mandb - ствара или освежава оставе пописа странице упутства

УВОД

mandb [-dqsucpt?V] [-C датотека] [ман_путања]
mandb [-dqsut] [-C датотека] -f назив_датотеке ...

ОПИС

mandb се користи да покрене или да ручно освежи оставе индекса базе података. Оставе садрже податак који се односи на текуће стање система странице упутства а податак смештен у њима користе ман-дб помагала да побољшају брзину и делотворност.

Приликом стварања или освежавања пописа, %мандб% ће упозорити о лошим РОФФ .so захтевима, нетачним називима датотека странице упутства из којих шта-је не може бити обрађен.

Додавањем %мандб%у изборне путање одвојене двотачком ће преписати путању претраге хијерархије унутрашњег система странице упутства, одређену из податка пронађеног у ман-дб датотеци подешавања.

ОСТАВЕ БАЗЕ ПОДАТАКА

%мандб% може бити преведен са подршком за сваку од следећих врста база података.

Назив Неусаглашено Датотека
Берклијева бп Да попис.bt
Гну гдбм Да попис.db
ЈУНИКС нбпм Не попис.(dir|pag)

Оне врсте база података које подржавају неусаглашена освежавања обезбеђују побољшану брзину уз цену могућег оштећења у случају неустаљеног завршетка. У неустаљеном случају у коме је до тога дошло, може бити неопходно поново покренути %мандб% са опцијом -c зарад поновног стварање базе података од саме нуле.

ОПЦИЈЕ

Исписује податке прочишћавања.
Не ствара упозорења.
Не троши време тражећи или додајући податке у базе података без обзира на залутале кат-се.
Не троши време на проверу за обрисаним страницама упутства и на њихово избацивање из база података.
По основи, %мандб% ће покушати да освежи сваку претходно створену базу подтаака. Ако база података не постоји, направиће је. Ова опција приморава %мандб% да обрише претходне базе података и да их поново направи од нуле, и подразумева --no-purge. Ово може бити неопходно ако база података постане оштећена или ако је касније уведена нова шема складиштења базе података.
Ствара само корисничке базе података, чак и са овлашћењима за писање потребним за стварање системских база података.
Обавља провере исправности над страницама упутства у путањама претраге хијерархије. Са овом опцијом, %мандб% неће изменити постојеће базе података.
Освежава само уносе за дати назив датотеке. Ова опција није за општу уптребу; коришћена је изнутра %ман%ом када је преведен опцијом MAN_DB_UPDATES и када је пронашао да је страница застарела. Подразумева -p а искључује -c и -s.
Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.
-?, --help
Приказује поруку коришћења, затим излази.
Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.
Приказује издање, затим излази.

СТАЊЕ ИЗЛАЗА

0
Успешно извршавање програма.
1
Грешка коришћења, садржаја или датотеке подешавања.
2
Грешка у раду.
3
Подпроцес се није извршио успешно.

ДИЈАГНОСТИКА

Следеће поруке упозорења могу бити изостављене за време изградње базе података.

<назив_датотеке>: шта-је обрада за страницу(одељак) није успела
Покушај за извлачењем реда(ова) из датог <назива_датотеке> није успео. Ово је углавном због лоше написане странице упутства, али ако је приказано много таквих порука највероватније да систем садржи нестандардне странице упутства које су несагласне са ман-дб шта-је обрађивачем. Погледајте одељак WHATIS PARSING у lexgrog(1) за више података.
<filename>: је апсолутна симболичка веза
<filename> не постоји али на њу упућује симболичка веза. Наредне дијагнозе се обично приказују зарад препознавања <назива_датотеке> нетачне везе.
<filename>: лоша симболичка веза или РОФФ „.so“ захтев
<filename> је било симболичка веза до, или садржи РОФФ укључује захтев до, непостојеће датотеке.
<filename>: занемарује неисправан назив датотеке
<Назив_датотеке> може или не може бити исправна страница упутства већ је њен назив неисправан. Ово је обично услед странице упутства са проширењем одељка <x> које је убачено у одељак странице упутства <y>.
<filename_mask>: конкурентна проширења
Џокер <filename_mask> није јединствен. До овога обично долази када постоје и сажето и несажето издање исте странице упутства. Сва остала осим најновијег се занемарују.

ДАТОТЕКЕ

/etc/man_db.conf
Датотека подешавања ман-дб-а.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
ФХС сагласна остава базе података општег пописа.

Старија места за укључену оставу базе података:

/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Традиционална остава базе података општег пописа.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Заменска или ФССТНД сагласна остава базе података општег пописа.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

Одељак WHATIS PARSING раније у овој страници упутства је сада део lexgrogа(1).

АУТОР

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

ГРЕШКЕ

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2023-01-08 2.11.2