conj(3) Library Functions Manual conj(3)

conj, conjf, conjl - wyliczanie liczby sprzężonej z liczbą zespoloną

Biblioteka matematyczna (libm, -lm)

#include <complex.h>
double complex conj(double complex z);
float complex conjf(float complex z);
long double complex conjl(long double complex z);

Funkcje te zwracają liczbę sprzężoną z liczbą zespoloną z. Jest to wartość uzyskana przez zmianę znaku części urojonej.

Wzór:


cabs(z) = csqrt(z * conj(z))

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
conj(), conjf(), conjl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

cabs(3), csqrt(3), complex(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06