cheatmake(1) [FIXME: manual] cheatmake(1)

НАЗВА

cheatmake - обманює make для того, щоб не збирати повторно певні файли

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

cheatmake [hidechange файл] [show] [why файл]

ОПИС

cheatmake використовується з метою економії часу під час повторної компіляції. Ця програма може обдурити make так, щоб файли, які не було суттєво змінено, було пропущено. Програмою можна скористатися, наприклад тоді, коли ви змінили коментар у файлі, але не змінювали суттєвий код.

Цей інструмент є частиною набору засобів KDE для розробки програмного забезпечення.

ПАРАМЕТРИ

hidechange файл

Приховує факт зміни файла зміною часу часового штампа на попереднє значення. Будьте обережні з використанням цього параметра.

show

Показує список файлів, які на даний момент часу має повторно зібрати make

why файл

Пояснює причину, через яку make має повторно зібрати файл

СЕРЕДОВИЩЕ

Якщо каталог кодів відрізняється від каталогу збирання, слід встановити одну з наведених нижче змінних (але не дві одночасно). Якщо каталог збирання є простим підкаталогом каталогу кодів, слід використовувати простішу змінну — OBJ_SUBDIR.

OBJ_SUBJDIR

Вказує, що каталог збирання знаходиться у підкаталозі каталогу кодів. Наприклад, якщо каталогом кодів є kdesdk, а каталогом збирання — kdesdk/obj-i386-linux, змінній OBJ_SUBDIR слід встановити значення obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Вираз sed, який використовуватиметься для перетворення назви каталогу початкових кодів на назву каталогу збирання. Наприклад, якщо назва каталогу початкових кодів kdesdk/obj-i386-linux, тоді змінну OBJ_REPLACEMENT буде встановлено у значення s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ПРОЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

make(1)

АВТОРИ

Автором cheatmake є David Faure <faure@kde.org>. Цю сторінку довідника було підготовано Ben Burton <bab@debian.org> для системи Debian GNU/Linux® (але нею можна користуватися і у інших системах).

8 березня 2003 року [FIXME: source]