BYTEORDER(3) Linux - příručka programátora BYTEORDER(3)

htonl, htons, ntohl, ntohs - konverze pořadí bajtů mezi počítačovým a síťovým

#include <arpa/inet.h>
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

Funkce htonl() konvertuje long integer hostlong z počítačového pořadí bajtů na síťové.

Funkce htons() konvertuje short integer hostshort z počítačového pořadí bajtů na síťové.

Funkce ntohl() konvertuje long integer netlong ze síťového pořadí bajtů na počítačové.

Funkce ntohs() konvertuje short integer netshort ze síťového pořadí bajtů na počítačové.

Na architektuře i386 je počítačové pořadí bajtů little endian (Least Significant Byte), ale síťové pořadí dat je opačné - MSB (Most Significant Byte).

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
htonl(), htons(), ntohl(), ntohs() Thread safety MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Některé systémy vyžadují vložení <netinet/in.h> místo <arpa/inet.h>.

bswap(3), endian(3), gethostbyname(3), getservent(3)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021 GNU