BASE64(1) Opdrachten voor gebruikers BASE64(1)

base64 - base64 codeer/decodeer data en schrijf naar standaard uitvoer

base64 [OPTIE]... [BESTAND]...

Codeert of decodeert BESTAND (of standaard invoer) volgens de 'base64'-methode naar standaard uitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

de gegevens decoderen
(bij decoderen) niet-alfabetische tekens negeren
naar de volgende regel gaan na dit aantal gecodeerde tekens (standaard 76); gebruik 0 voor één lange regel
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

De gegevens zijn gecodeerd in het base64-alfabet zoals beschreven in RFC 4648. Bij decodering mag de invoer naast de formele tekens van het base64-alfabetook nog nieuwe regel-tekens bevatten. Met --ignore-garbage kunt u proberenover andere niet-alfabetische tekens in de gecodeerde reeks bytes te stappen.

Geschreven door Simon Josefsson.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

basenc(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/base64
of lokaal via: info '(coreutils) base64 invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4