atoi(3) Library Functions Manual atoi(3)

atoi, atol, atoll - convertește un șir de caractere într-un număr întreg

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdlib.h>
int atoi(const char *nptr);
long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

atoll():

    _ISOC99_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funcția atoi() convertește porțiunea inițială a șirului indicat de nptr în int. Comportamentul este același cu cel al funcției


strtol(nptr, NULL, 10);

cu excepția faptului că atoi() nu detectează erorile.

Funcțiile atol() și atoll() se comportă la fel ca atoi(), cu excepția faptului că ele convertesc porțiunea inițială a șirului în tipul de returnare long sau long long.

Valoarea convertită sau 0 în caz de eroare.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
atoi(), atol(), atoll() Siguranța firelor MT-Safe locale

POSIX.1 lasă nespecificată valoarea de returnare a atoi() în caz de eroare. Cu glibc, musl libc și uClibc, valoarea 0 este returnată în caz de eroare.

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001, SVr4, 4.3BSD.

C89 și POSIX.1-1996 includ doar funcțiile atoi() și atol().

errno nu este configurată la eroare, astfel încât nu există nicio modalitate de a face distincția între 0 ca eroare și valoarea convertită. Nu se efectuează verificări pentru depășirea limitei inferioare sau superioare. Numai intrările în baza 10 pot fi convertite. Se recomandă utilizarea în schimb a familiei de funcții strtol() și strtoul() în programele noi.

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06