ATOI(3) Linux - příručka programátora ATOI(3)

atoi, atol, atoll - převádí řetězec na číslo typu integer

#include <stdlib.h>
int atoi(const char *nptr);
long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

atoll():


_ISOC99_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funkce atoi() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu integer. Její chování je totožné s funkcí


strtol(nptr, NULL, 10);

kromě toho, že atoi() nedetekuje žádné chyby.

Funkce atol() a atoll() se chovají stejně jako atoi(), pouze převádí úvodní část řetězce na typ long případně long long.

The converted value or 0 on error.

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
atoi(), atol(), atoll() Thread safety MT-Safe locale

Splňuje POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99, SVr4 a 4.3BSD. C89 a POSIX.1-1996 zahrnují funkce atoi() a atol().

POSIX.1 leaves the return value of atoi() on error unspecified. On glibc, musl libc, and uClibc, 0 is returned on error.

errno is not set on error so there is no way to distinguish between 0 as an error and as the converted value. No checks for overflow or underflow are done. Only base-10 input can be converted. It is recommended to instead use the strtol() and strtoul() family of functions in new programs.

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021 GNU