LOCALE::PO4A::ASCIIDOC.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::ASCIIDOC.3PM(1)

ИМЕ

Locale::Po4a::AsciiDoc - двосмерна конверзија AsciiDoc докумената и PO фајлова

ОПИС

Циљ po4a (PO for anything – PO за било шта) пројекта је да поједностави превођење (и што је још интересантније, одржавање превода) употребом gettext алата на деловима на којима се не очекује њихова употреба, као што је документација.

Locale::Po4a::AsciiDoc је модул који помаже превођење докумената у AsciiDoc формату.

ОПЦИЈЕ КОЈЕ ПРИХВАТА ОВАЈ МОДУЛ

Ово су опције везане само за овај модул:

Име фајла који садржи дефиниције за po4a, као што је дефинисано у одељку ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИЗ САМОГ ФАЈЛА. Ову опцију можете користити у случају да није могуће постављање дефиниција у документ који се преводи.

У фајлу дефиниција, линије не смеју да почну са две косе линије, већ директно са po4a:.

Листа ставки атрибута раздвојених размацима које желите да преведете. Подразумевано је да ниједна ставка атрибута не може да се преведе.
Листа макро дефиниција раздвојених размацима.
Листа дефиниција стилова раздвојених размацима.
Укључује аутоматско обавијање линија за блокове који се не наводе дословно, чак и ако би AsciiDoc форматери могли погрешно да интерпретирају резултат.

Програм po4a подразумевано неће да обавија направљене AsciiDoc фајлове јер је обавезна ручна провера како би се обезбедило да обавијање не промени форматирање. Узмите на пример следећу ставку листе:

* веома дугачка реченица која се завршава бројем 1. Друга реченица.

Ако обавијање доведе до оваквог представљања, ставка се дели у нумерисану подлисту. Да ствар буде још гора, ситуацију може да испита само особа која говори језик коришћен у преводу.

* веома дугачка реченица која се завршава бројем
  1. Друга реченица.

Приметите да необавијање фајлова које производи програм po4a не би требало да представља проблем, јер су ти фајлови намењени аутоматској обради. Они свакако не би требало да се посматрају као изворни фајлови.

Помоћу ове опције програм po4a ће направити AsciiDoc фајлове који изгледају лепше, али који потенцијално могу да доведу до погрешно форматирних излазних докумената.

Подразумевано је могуће да се циљеви блок слика преводе како би се омогућило да садржај показује на преведене слике. То може да се заустави постављањем ове опције.
Ова опција је заставица која омогућава сегментацију подтабела у садржај ћелије. Сегментација је ограничена само на садржај ћелије, без било каквог парсирања унутар ње.
Укључује компатибилност парсирања правила са различитим алатима. Доступне опције су "asciidoc" или "asciidoctor". Asciidoctor има строжија правила парсирања, као што је једнакост дужина отварајућих и затварајућих ограда блока.
Искључује линтинг поруке. Када изворни кôд не може да се поправи тако да се добије чистија структура документа, ове поруке су бескорисне.
Уклања вишак размака из изворних сегмената у no-wrap режиму. Ово је корисно када су алати за превођење осетљиви на број размака.
Листа кључева раздвојених запетама који треба да се обраде за превод у YAML Front Matter одељку. Сви остали кључеви се прескачу. При подударању кључева се води рачуна о разлици малих и великих слова. Ако се yfm_paths и yfm_keys употребе заједно, вредности се укључују ако се подударају са барем једном од њих. Вредности низа се увек преводе, осим у случају када је постављена опција yfm_skip_array.
Вредности типа низ у YAML Front Matter одељку се не преводе.
Листа хеш путања раздвојених запетама који треба да се обраде за издвајање у YAML Front Matter одељку, све остале путање се прескачу. При подударању путања се води рачуна о разлици малих и великих слова. Ако се yfm_paths и yfm_keys употребе заједно, вредности се укључују ако се подударају са барем једном од опција. Вредности низова се увек враћају, осим у случају када је постављена опција yfm_skip_array.

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ИЗ САМОГ ФАЈЛА

AsciiDoc модул може да се прилагоди линијама које почињу са //po4a:. Ове линије се интерпретирају као команде парсера. Препознају се следеће команде:

//po4a: macro име[листа атрибута]
Ово детаљно описује параметре за макро; име мора да буде важеће име макроа, и да се завршава доњом цртом у случају да циљ мора да се преведе.

Аргумент листа атрибута је листа раздвојена зарезима која садржи информације о аргументима који могу да се преведу. Ова листа садржи или бројеве, који дефинишу позиционе параметре, или именоване атрибуте.

Ако се испред аргумента name стави знак плус (+), онда се макро и његови аргументи преводе као целина. У овом случају нема потребе да се дефинише листа аргумената, али је потребно да постоје угласте заграде.

//po4a: style [листа атрибута]
Ово детаљно описује који атрибути стила морају да се преведу.

Аргумент листа атрибута је листа раздвојена зарезима која садржи информације о аргументима који могу да се преведу. Ова листа садржи или бројеве, којима се дефинишу позициони параметри, или именоване атрибуте. Први атрибут је име стила, и он неће да се преводи.

У случају да се испред имена стила стави знак плус (+), листа атрибута се преводи као целина. Нама потребе да се дефинишу атрибути који могу да се преводе.

У случају да се испред имена стила стави знак минус (-), тај атрибут се не преводи.

//po4a: entry име
Ово наводи да ставка атрибута може да се преводи. Подразумева се да оне не могу да се преводе.

СТАТУС ОВОГ МОДУЛА

Успешно је тестиран на једноставним AsciiDoc фајловима.

АУТОРИ

Никола Франсоа <nicolas.francois@centraliens.net>
Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2005-2008 Никола ФРАНСОА <nicolas.francois@centraliens.net>.
Права умножавања © 2012 Дени БАРБИЈЕ <barbier@linuxfr.org>.
Права умножавања © 2017 Мартин Квинсон <mquinson#debian.org>.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL v2.0 или новије (погледајте фајл COPYING).

2024-06-26 perl v5.38.2