ZSOELIM(1) Kılavuz sayfası yardımcıları ZSOELIM(1)

zsoelim - roff girdisindeki .so istekleri yerine getir

ÖZET

zsoelim [-CVh] [dosya ...]

zsoelim, dosya bağımsız değişkenlerini ayrıştırır veya hiçbiri belirtilmezse formun satırları için standart girdisini alır:

.so <dosyaadı>

Bu isteklerin yerini, belirtilen dosyaadı içeriği alır. İstek karşılanamazsa zsoelim dosyaadı.uzantı arar; burada .ext, .gz, .Z veya .z olabilir. Diğer uzantı türleri, derleme süresi seçeneklerine bağlı olarak desteklenebilir. İstek bir sıkıştırılmış dosya tarafından karşılanabiliyorsa bu dosya uygun bir açıcı kullanılarak açılır ve çıktıyı isteği karşılamak için kullanılır.

Geleneksel olarak, soelim programları, roff önişlemcilerinin istek tarafından belirtilen dosyaların önişlemini yapabilmelerini sağlamak için kullanılmıştır. Bu özel sürüm, sıkıştırılmış kılavuz sayfaları için destek tarafından yaratılan sorunları önlemek için yazılmıştır.

Bu bayrak, diğer soelim programlarıyla uyumluluk için kullanılabilir. Kullanımı, .so isteklerini boşluk haricinde başka bir şey izleyerek etkinleştirmektir. Bu zaten öntanımlı davranış olduğundan, yok sayılır.
Bir yardım iletisi göster ve çık.
Sürüm bilgisini göster.

groff(1), man(1), nroff(1), troff(1)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1