y0(3) Library Functions Manual y0(3)

y0, y0f, y0l, y1, y1f, y1l, yn, ynf, ynl - funcții Bessel de tipul al doilea

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double y0(double x);
double y1(double x);
double yn(int n, double x);
float y0f(float x);
float y1f(float x);
float ynf(int n, float x);
long double y0l(long double x);
long double y1l(long double x);
long double ynl(int n, long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

y0(), y1(), yn():

  _XOPEN_SOURCE
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

y0f(), y0l(), y1f(), y1l(), ynf(), ynl():

  _XOPEN_SOURCE >= 600
    || (_ISOC99_SOURCE && _XOPEN_SOURCE)
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

Funcțiile y0() și y1() returnează funcțiile Bessel de x de tipul al doilea de ordinul 0 și, respectiv, 1. Funcția yn() returnează funcția Bessel a lui x de tipul al doilea de ordinul n.

Valoarea lui x trebuie să fie pozitivă.

Funcțiile y0f(), y1f() și ynf() sunt versiuni care acceptă și returnează valori float. Funcțiile y0l(), y1l() și ynl() sunt versiuni care acceptă și returnează valori long double.

În caz de succes, aceste funcții returnează valoarea Bessel corespunzătoare de tipul al doilea pentru x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este negativ, apare o eroare de domeniu, iar funcțiile returnează -HUGE_VAL, -HUGE_VALF sau respectiv -HUGE_VALL; (POSIX.1-2001 permite, de asemenea, o returnare NaN pentru acest caz).

Dacă x este 0,0, se produce o eroare de polaritate (semn), iar funcțiile returnează -HUGE_VAL, -HUGE_VALF sau respectiv -HUGE_VALL.

În cazul în care rezultatul este inferior, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează 0.0

În cazul în care rezultatul este depășit, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează -HUGE_VAL, -HUGE_VALF sau respectiv -HUGE_VALL; (POSIX.1-2001 permite, de asemenea, o returnare 0.0 pentru acest caz).

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la EDOM. Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).
errno este stabilită la ERANGE și se generează o excepție FE_DIVBYZERO (a se vedea însă secțiunea ERORI).
errno este stabilită la ERANGE. Nici o excepție FE_UNDERFLOW nu este returnată de fetestexcept(3) pentru acest caz.
errno este configurată la ERANGE (dar consultați ERORI). Se generează o excepție de depășire a limitei în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
y0(), y0f(), y0l() Siguranța firelor MT-Safe
y1(), y1f(), y1l() Siguranța firelor MT-Safe
yn(), ynf(), ynl() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.
BSD.

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.
BSD.

Înainte de glibc 2.19, aceste funcții au diagnosticat greșit erorile de pol (semn): errno era stabilită la EDOM, în loc de ERANGE și nu era generată nicio excepție FE_DIVBYZERO.

Înainte de glibc 2.17, nu a fost configurată errno pentru „range error: result underflow” (eroare de interval: rezultat sub limita inferioară).

În glibc 2.3.2 și versiunile anterioare, aceste funcții nu generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID) atunci când apare o eroare de domeniu.

j0(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06