wmemcpy(3) Library Functions Manual wmemcpy(3)

wmemcpy - copiază un vector de caractere late

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wmemcpy(wchar_t destinația[restrict .n],
         const wchar_t sursa[restrict .n],
         size_t n);

Funcția wmemcpy() este echivalentul în caractere late al funcției memcpy(3). Aceasta copiază n caractere late din vectorul care începe la sursa în vectorul care începe la destinația.

Vectorii nu se pot suprapune; utilizați wmemmove(3) pentru a copia între vectori care se suprapun.

Programatorul trebuie să se asigure că există spațiu pentru cel puțin n caractere late la destinație.

wmemcpy() returnează destinația.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wmemcpy() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

memcpy(3), wcscpy(3), wmemmove(3), wmempcpy(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06