wmemchr(3) Library Functions Manual wmemchr(3)

wmemchr - caută un caracter lat într-un vector de caractere late

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <wchar.h>
wchar_t *wmemchr(const wchar_t s[.n], wchar_t c, size_t n);

Funcția wmemchr() este echivalentul în caractere late al funcției memchr(3). Aceasta caută în cele n caractere late începând cu s prima apariție a caracterului lat c.

Funcția wmemchr() returnează un indicator la prima apariție a lui c dintre cele n caractere late începând cu s sau NULL dacă c nu apare printre acestea.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
wmemchr() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

memchr(3), wcschr(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06