WALL(1) Polecenia użytkownika WALL(1)

wall - wysyła wiadomość do użytkowników

wall [-n] [-t czas ] [-g grupa] [wiadomość | plik]

wall wyświetla wiadomość, zawartość pliku lub jego wejście standardowe na terminalach wszystkich obecnie zalogowanych użytkowników. Komenda zawinie tekst linii dłuższych niż 79 znaków. Krótsze linie są wypełnione znakami białymi do długości 79 znaków. Komenda zawsze umieści symbole powrotu karetki oraz nowej linii na końcu każdej linii.

Jedynie administrator może wysyłać wiadomości na terminale użytkowników, którzy zdecydowali się nie wyrazić zgody na otrzymywanie komunikatów lub używają programu automatycznie odrzucającego wiadomości.

Czytanie z pliku nie jest możliwe, jeśli wywołujący polecenie nie jest administratorem, ani program nie korzysta z suid lub sgid.

-n, --nobanner

Nie wyświetla nagłówka.

-t, --timeout czas

Porzuca próbę wypisania na terminale po czasie w sekundach. Wartość czas musi być dodatnią liczbą całkowitą. Domyślną wartością jest 300 sekund, która jest spuścizną po czasach gdy używano terminali przez połączenie modemowe.

-g, --group grupa

Ogranicza wypisywanie wiadomości do członków grupy określonej w argumencie grupa. Argument może być nazwą grupy lub GID.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

Niektóre sesje, takie jak wdm(1x), które mają na początku danych ut_type utmp(5) znak ':' nie otrzymają wiadomości od wall. Dzieje się tak by uniknąć błędów pisowni.

Polecenie wall pojawiło się w 7 wersji UNIXa AT&T.

mesg(1), talk(1), write(1), shutdown(8)

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

Polecenie wall jest częścią pakietu util-linux i można je pobrać ze strony Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam@o2.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1