vhangup(2) System Calls Manual vhangup(2)

vhangup - hang de huidige tty virtueel op

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <unistd.h>
int vhangup(void);
Feature Test Macro´s eisen in glibc (zie feature_test_macros(7)):

vhangup():

  Vanaf glibc 2.21:
    _DEFAULT_SOURCE
  In glibc 2.19 en 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
  Tot en met glibc 2.19:
    _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

vhangup() simuleert een ophangen van het huidige terminal. Deze aanroep verzorgd voor andere gebruikers dat ze een "clean" tty bij aanmelden hebben.

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

Het aanroepende proces heeft onvoldoende privileges om vhangup() aan te roepen; de CAP_SYS_TTY_CONFIG capaciteit is vereist.

Linux.

init(1), capabilities(7)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06