UUIDGEN(1) Команди користувача UUIDGEN(1)

НАЗВА

uuidgen — створення значення UUID

КОРОТКИЙ ОПИС

uuidgen [параметри]

ОПИС

Програма uuidgen створює (і виводить) новий універсально унікальний ідентифікатор (UUID) за допомогою бібліотеки libuuid(3). Новий UUID можна вважати унікальним серед усіх UUID, які створено у локальній системі, і унікальним серед UUID, які створено у інших системах у минулому чи буде створено у них у майбутньому.

Існує три типи UUID, які може створювати uuidgen: UUID на основі часу, UUID на основі псевдовипакових чисел і UUID на основі хешів. Типово, uuidgen створює UUID на основі випадкоивх чисел, якщо у системі є високоякісний засіб породження псевдовипадкової послідовності. Якщо такого засобу виявлено не буде, буде використано UUID на основі часу. Можна примусити створювати UUID перших двох типів за допомогою параметрів --random та --time.

UUID третього типу може бути створено за допомогою параметрів --md5 і --sha1, після яких має бути вказано --namespace простір-назв і --name назва. Аргументом простір-назв може бути або загальновідомий UUID, або альтернатива, один із добре відомих UUID у RFC 4122, тобто @dns, @url, @oid і @x500. Аргументом назва є довільне рядкове значення. Створений UUID є контрольною сумою, у якій поєднуються UUID простору назв і значенням назви, хешовані за допомогою алгоритму MD5 або SHA1. Через це, ідентифікатор є передбачуваним значенням, яким можна скористатися, коли UUID використовуються як дескриптори або елементи для складніших значень або значень, які не слід безпосередньо розкривати. Див. RFC, щоб дізнатися більше.

ПАРАМЕТРИ

-r, --random

Створити заснований на випадкових числах UUID. Використання цього методу призводить до створення UUID, що складаються здебільшого з випадкових бітів. Для його використання в операційній системі має бути високоякісний засіб породження псевдовипадкових чисел, зокрема /dev/random.

-t, --time

Створити заснований на часі UUID. Використання цього методу призводить до створення UUID на основі даних системного годинника, а також апаратної адреси ethernet системи, якщо така існує.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

-m, --md5

Скористатися алгоритмом хешування MD5.

-s, --sha1

Скористатися алгоритмом хешування SHA1.

-n, --namespace простір назв

Створити хеш із префіксом _простір-назв. Аргументом простір-назв є UUID або «@ns», де «ns» загальновідомим попередньо визначеним UUID, на яке посилаються за назвою простору назв (див. вище).

-N, --name назва

Створити хеш із назвою назва.

-x, --hex

Вважати назву назва шістнадцятковим рядком.

ВІДПОВІДНІСТЬ

OSF DCE 1.1

ПРИКЛАДИ

uuidgen --sha1 --namespace @dns --name "www.example.com"

АВТОРИ

Автором uuidgen є Andreas Dilger, написано для libuuid(3).

ДИВ. ТАКОЖ

uuidparse(1), libuuid(3), RFC 4122 https://tools.ietf.org/html/rfc4122

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

uuidgen є частиною пакунка util-linux, який можна отримати з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

11 травня 2022 року util-linux 2.38.1