UNLINK(1) Användarkommandon UNLINK(1)

unlink - anropa funktionen unlink för att ta bort angiven fil

unlink FIL
unlink FLAGGA

Anropa funktionen unlink för att ta bort angiven FIL.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av Michael Stone.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

unlink(2)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/unlink
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) unlink invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4