UL(1) Polecenia użytkownika UL(1)

ul - podkreślanie tekstu

ul [opcje] [plik...]

ul reads the named files (or standard input if none are given) and translates occurrences of underscores to the sequence which indicates underlining for the terminal in use, as specified by the environment variable TERM. The terminfo database is read to determine the appropriate sequences for underlining. If the terminal is incapable of underlining but is capable of a standout mode, then that is used instead. If the terminal can overstrike, or handles underlining automatically, ul degenerates to cat(1). If the terminal cannot underline, underlining is ignored.

-i, --indicated

Podkreślenie jest wskazywane przez oddzielną linię, zawierającą odpowiednie kreski "-", co jest przydatne, aby zobaczyć podkreślenie w strumieniu wyjściowym nroff na terminalu CRT.

-t, -T, --terminal terminal

Override the environment variable TERM with the specified terminal type.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

ŚRODOWISKO

The following environment variable is used:

TERM

The TERM variable is used to relate a tty device with its device capability description (see terminfo(5)). TERM is set at login time, either by the default terminal type specified in /etc/ttys or as set during the login process by the user in their login file (see setenv(3)).

Polecenie ul pojawiło się w 3.0BSD.

nroff zazwyczaj wypisuje serie znaków cofania i podkreśleń, wymieszanych z tekstem. Wskazuje to na podkreślenie. Nie są czynione żadne próby zoptymalizowania ruchów wstecznych.

colcrt(1), login(1), man(1), nroff(1), setenv(3), terminfo(5)

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

The ul command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1