TRUNCATE(2) Linux Programmeurs Handleiding TRUNCATE(2)

truncate, ftruncate - snoei een bestand terug tot een bepaalde lengte

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
int truncate(const char *path, off_t length);
int ftruncate(int fd, off_t length);
Test Macro´s in glibc (zie feature_test_macros(7)):

truncate():

_XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Since glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
    || /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

ftruncate():

_XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Since glibc 2.3.5: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

truncate() en ftruncate() veroorzaken dat het bestand genoemd in pad of verwezen naar door bi teruggesnoeid wordt tot hoogstens lengte bytes in grootte.

Als het bestand eerder groter dan deze maat was zijn de extra gegevens verloren. Als het bestand eerder korter was is het onbepaald of het bestand onveranderd wordt gelaten of wordt verlengd. In het laatste geval leest het toegevoegde deel als genulde bytes ('\0').

De bestands afstand is niet veranderd.

Als de grootte veranderde, dan worden de st_ctime and st_mtime velden (respectievelijk, tijdstip van de laatste status verandering en tijdstip van de laatste wijziging; zie inode(7)) aangepast, en de set-user-ID en de set-group-ID modus bits mogen gewist worden.

Voor ftruncate() moet het bestand open zijn om te schrijven; voor truncate(), moet het bestand schrijfbaar zijn.

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno overeenkomstig gezet.

Voor truncate():
EACCES
Zoek toestemming werd geweigerd voor een deel van het pad voorvoegsel, of het genoemde bestand is niet schrijfbaar door de gebruiker. (Zie ook path_resolution(7).)
EFAULT
Het argument pad wijst buiten de toegewezen adres ruimte van het proces.
EFBIG
Het argument lengte is groter dan de maximum bestandsgrootte. (XSI)
EINTR
Zolang geblokkeerd wachten op beëindiging, de aanroep werd onderbroken door een signaal verwerker; zie fcntl(2) en signal(7).
EINVAL
Het argument lengte is negatief of groter dan de maximum bestandsgrootte.
EIO
Een In/Uit fout trad op tijdens het bij de tijd brengen van de inode.
EISDIR
Het genoemde bestand is een map.
ELOOP
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vertalen van de padnaam.
ENAMETOOLONG
Een deel van de padnaam overtreft 255 karakters, of een hele padnaam overtreft 1023 karakters.
ENOENT
Het genoemde bestand bestaat niet.
ENOTDIR
Een deel van het pad-voorvoegsel is geen map.
EPERM
Het onderliggende bestandssysteem ondersteund uitbreiding van het bestand boven zijn huidige grootte niet.
EPERM
De operatie werd voorkomen door een bestandszegel; zie fcntl(2).
EROFS
Het benoemde bestand verblijft op een alleen-lezen bestandsysteem.
ETXTBSY
Het bestand is een uitvoerbaar bestand dat wordt uitgevoerd.

Voor ftruncate() zijn dezelfde fouten van toepassing, maar in plaats van zaken die fout kunnen gaan met padnaam, kunnen nu zaken fout gaan met de bestands beschrijving, fd:

EBADF
bb is geen geldige bestandsbeschrijving.
EBADF of EINVAL
De bi is niet open voor schrijven.
EINVAL
fd refereert niet naar een regulier bestand of naar een POSIX gedeeld geheugen object.
EINVAL of EBADF
De bestands beschrijving fd is niet open voor schrijven. POSIX staat toe, en overdraagbare applicatie moeten elke fout voor dit geval afhandelen. (Linux produceert EINVAL.)

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD, SVr4 (deze functie aanroepen verschenen voor het eerst in BSD 4.2).

ftruncate() kan ook worden gebruikt om de grootte van een POSIX gedeeld geheugen object in te stellen; zie shm_open(3).

De details in BESCHRIJVING zijn voor systemen die voldoen aan XSI. Voor systemen die niet voldoen aan XSI staat de POSIX standaard twee gedragingen toe voor ftruncate() als length de bestandslengte overschrijd (let op dat truncate() is niet gespecificeerd in die omgeving): ofwel een fout teruggevende ofwel het bestand uitbreidende. Zoals de meeste UNIX implementaties volgt Linux de XSI eis bij in omgaan met eigen bestandssystemen. Echter, sommige niet-eigen bestandsystemen staan niet toe om truncate() en ftruncate() te gebruiken om een bestand uit te breiden boven zijn huidige lengte: een opmerkelijk voorbeeld op Linux is VFAT.

De originele Linux truncate() en ftruncate() systeem aanroepen waren niet ontworpen om grote bestands afstanden te behandelen.

Op sommige 32-bit architecturen, verschillen de oproepende signaturen voor deze systeem aanroepen, vanwege redenen zoals beschreven in syscall(2).

Een bug in een kop bestand van glibc 2.12 leidde er toe dat de minimale waarde van _POSIX_C_SOURCE in de declaratie van ftruncate() moest veranderen van 200809L in plaats van 200112L. Dit is opgelost in latere versies van glibc.

truncate(1), open(2), stat(2), path_resolution(7)

Deze pagina is onderdeel van release 5.11 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

22 maart 2021 Linux