toascii(3) Library Functions Manual toascii(3)

toascii - przekształca znak na ASCII

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <ctype.h>
[[deprecated]] int toascii(int c);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

toascii():


_XOPEN_SOURCE
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

toascii() przekształca, przez wyzerowanie najbardziej znaczących bitów, c na 7-bitową wartość typu unsigned char, która należy do zestawu znaków ASCII.

Zwracana jest wartość przekształconego znaku.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
toascii() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2008.

SVr4, BSD, POSIX.1-2001. Obsolete in POSIX.1-2008, noting that it cannot be used portably in a localized application.

Wiele osób będzie niezadowolonych, jeśli użyje się tej funkcji. Przekształca ona litery akcentowane na przypadkowe znaki.

isascii(3), tolower(3), toupper(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

20 lipca 2023 r. Linux man-pages 6.05.01