TLOAD(1) Användarkommandon TLOAD(1)

tload — grafisk representation av systemets genomsnittslast

tload [flaggor] [tty]

tload skriver ut en graf över systemets aktuella genomsnittslast på den angivna ttyn (eller tload-processens tty om ingen anges).

Flaggan scale gör att en vertikal skala kan anges för visning (i antal tecken mellan steg i grafen); alltså representerar ett mindre värde en större skala och vice versa.
Fördröjningen anger väntetiden mellan uppdateringar av grafen i sekunder.
Visa denna hjälptext.
Visa versionsinformation och avsluta.

/proc/loadavg information om genomsnittslast

ps(1), top(1), uptime(1), w(1)

Flaggan -d fördröjning anger tidsargumentet för ett anrop av alarm(2); om -d 0 anges är larmet satt till 0, vilket aldrig kommer skicka någon SIGALRM och uppdatera visningen.

Branko Lankester, David Engel, och Michael K. Johnson.

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng