TLOAD(1) Användarkommandon TLOAD(1)

tload — grafisk representation av systemets genomsnittslast

tload [flaggor] [tty]

tload prints a graph of the current system load average to the specified tty (or the tty of the tload process if none is specified).

Flaggan scale gör att en vertikal skala kan anges för visning (i antal tecken mellan steg i grafen); alltså representerar ett mindre värde en större skala och vice versa.
Fördröjningen anger väntetiden mellan uppdateringar av grafen i sekunder.
Visa denna hjälptext.
Visa versionsinformation och avsluta.

/proc/loadavg information om genomsnittslast

ps(1), top(1), uptime(1), w(1)

Flaggan -d fördröjning anger tidsargumentet för ett anrop av alarm(2); om -d 0 anges är larmet satt till 0, vilket aldrig kommer skicka någon SIGALRM och uppdatera visningen.

Branko Lankester, David Engeloch Michael K. Johnson.

Skicka felrapporter till procps@freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv@listor.tp-sv.se

2020-06-04 procps-ng