TLOAD(1) Polecenia użytkownika TLOAD(1)

tload - graficzna reprezentacja średniego obciążenia systemu

tload [opcje] [tty]

tload prints a graph of the current system load average to the specified tty (or the tty of the tload process if none is specified).

Opcja scale pozwala na określenie pionowej skali wyświetlania (w znakach między podziałką wykresu); mniejsza wartość określa większą skalę i na odwrót.
Opcja delay ustawia opóźnienie między odświeżeniami wykresu na podaną liczbę sekund.
Wyświetlenie tego opisu.
Wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie.

/proc/loadavg informacja o średnim obciążeniu

ps(1), top(1), uptime(1), w(1)

Opcja -d opóźnienie ustawia czas dla funkcji alarm(2); jeśli podano -d 0, alarm jest ustawiany na 0, co oznacza, że nigdy nie zostanie wysłany SIGALRM ani odświeżony ekran.

Branko Lankester, David Engel, oraz Michael K. Johnson.

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng