TERMINAL-COLORS.D(5) Формати файлів TERMINAL-COLORS.D(5)

НАЗВА

terminal-colors.d — налаштовування розфарбовування виведених даних для різноманітних допоміжних програм

КОРОТКИЙ ОПИС

/etc/terminal-colors.d/[[назва][@термінал].][тип]

ОПИС

Файли у цьому каталозі визначають типову поведінку для програм при розфарбовуванні виведених даних.

Аргумент назва є назвою допоміжної програми. Назва є необов'язковою. Якщо назву не вказано, файл буде використано для усіх невказаних допоміжних програм.

Аргумент термінал є ідентифікатором термінала (значенням змінної середовища TERM). Ідентифікатор термінала є необов'язковим. Якщо ідентифікатор не вказано, файл буде використано для усіх невказаних терміналів.

Аргументом тип є тип файла. Підтримувані типи файлів:

disable

Вимикає розфарбовування виведених даних для усіх сумісних програм.

enable

Вмикає розфарбовування виведених даних; усі відповідні файли disable буде проігноровано.

scheme

Визначає кольори, які буде використано для виведених даних. Формат файлів може бути специфічним для програми. Типовий формат описано нижче.

Якщо для допоміжної програми буде виявлено декілька відповідних файлів, буде використано файл із найбільшою відповідністю. Наприклад, пріоритетність назви файла «@xterm.scheme» є нижчою за «dmesg@xterm.scheme». Найнижчу пріоритетність мають файли без назви допоміжної програми та ідентифікатора термінала (приклад: «disable»).

Специфічні для користувача $XDG_CONFIG_HOME/terminal-colors.d та $HOME/.config/terminal-colors.d мають пріоритет над загальними параметрами.

ТИПОВИЙ ФОРМАТ ФАЙЛІВ СХЕМИ

Реалізовано розпізнавання такої інструкції:

назва послідовність-кольору

Аргумент назва є логічною назвою послідовності кольору (наприклад, «error»). Назви є специфічними для допоміжних засобів. Щоб дізнатися більше, зверніться до розділу КОЛЬОРИ на сторінці підручника допоміжної програми.

Аргумент послідовність-кольору є назвою кольору, послідовність ASCII кольору або керівна послідовність.

Назви кольорів

black, blink, blue, bold, brown, cyan, darkgray, gray, green, halfbright, lightblue, lightcyan, lightgray, lightgreen, lightmagenta, lightred, magenta, red, reset, reverse і yellow.

Послідовності кольору ANSI

Послідовності кольору складаються з послідовностей чисел, які відокремлено крапкою з комою. Найпоширенішими кодами є такі:

0 відновити типовий колір
1 яскравіші кольори
4 підкреслений текст
5 текст, який блимає
30 чорне тло
31 червоний передній план
32 зелений передній план
33 жовтий (або коричневий) передній план
34 синій передній план
35 пурпуровий передній план
36 блакитний передній план
37 білий (або сірий) передній план
40 чорне тло
41 червоне тло
42 зелене тло
43 жовте (або коричневе) тло
44 синє тло
45 пурпурове тло
46 блакитне тло
47 біле (або сіре) тло

Керівні послідовності

Щоб вказати керівні або порожні символи у послідовності кольору, можна скористатися \-екранованими позначеннями у стилі C:

\a Гудок (ASCII 7)
\b Забій (ASCII 8)
\e Escape (ASCII 27)
\f Подавання бланка (ASCII 12)
\n Новий рядок (ASCII 10)
\r Повернення каретки (ASCII 13)
\t Tab (ASCII 9)
\v Вертикальна табуляція (ASCII 11)
\? Delete (ASCII 127)
\_ Пробіл
\\ Зворотна похила риска (\)
\^ Каретка (^)
\# Позначка ґратки (#)

Будь ласка, зауважте, що для введення пробілу, зворотної похилої риски, каретки або будь-якого символу керування будь-де у рядку, а також позначки ґратки на початку рядку потрібне екранування.

Наприклад, щоб скористатися червоним тлом для попереджень у виведених dmesg(1) даних, скористайтеся таким:

echo 'alert 37;41' >> /etc/terminal-colors.d/dmesg.scheme

Коментарі

Рядки, першим непробільним символом яких є # (ґратка) буде проігноровано. Будь-які інші входження символу ґратки не вважатимуться початком коментаря.

СЕРЕДОВИЩЕ

TERMINAL_COLORS_DEBUG=all

вмикає показ діагностичних повідомлень.

ФАЙЛИ

$XDG_CONFIG_HOME/terminal-colors.d

$HOME/.config/terminal-colors.d

/etc/terminal-colors.d

ПРИКЛАДИ

Вимкнути кольори для усіх сумісних допоміжних програм:

touch /etc/terminal-colors.d/disable

Вимкнути кольори для усіх сумісних допоміжних програм у терміналі vt100:

touch /etc/terminal-colors.d/@vt100.disable

Вимкнути кольори для усіх сумісних допоміжних програм, окрім dmesg(1):

touch /etc/terminal-colors.d/disable

touch /etc/terminal-colors.d/dmesg.enable

СУМІСНІСТЬ

Підтримку функціональних можливостей terminal-colors.d у поточній версії передбачено в усіх допоміжних програмах util-linux, де надано можливість розфарбовування виведених даних. Щоб дізнатися більше, зверніться до розділу КОЛЬОРИ на сторінці підручника допоміжної програми.

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

terminal-colors.d є частиною пакунка util-linux, який можна завантажити з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

11 травня 2022 року util-linux 2.38.1