stdio_ext(3) Library Functions Manual stdio_ext(3)

__fbufsize, __flbf, __fpending, __fpurge, __freadable, __freading, __fsetlocking, __fwritable, __fwriting, _flushlbf - interfețe stdio pentru structura FILE

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <stdio.h>
#include <stdio_ext.h>
size_t __fbufsize(FILE *stream);
size_t __fpending(FILE *stream);
int __flbf(FILE *stream);
int __freadable(FILE *stream);
int __fwritable(FILE *stream);
int __freading(FILE *stream);
int __fwriting(FILE *stream);
int __fsetlocking(FILE *stream, int type);
void _flushlbf(void);
void __fpurge(FILE *stream);

Solaris a introdus rutine pentru a permite accesul portabil la elementele interne ale structurii FILE, iar glibc a implementat și el aceste rutine.

Funcția __fbufsize() returnează dimensiunea memoriei tampon utilizate în prezent de fluxul dat.

Funcția __fpending() returnează numărul de octeți din memoria tampon de ieșire. În cazul fluxurilor orientate pe lățime, unitatea de măsură este reprezentată de caractere late. Această funcție este nedefinită în cazul memoriilor tampon în modul de citire sau deschise numai pentru citire.

Funcția __flbf() returnează o valoare diferită de zero dacă fluxul este cu memorie tampon în linie (în uz) și zero în caz contrar.

Funcția __freadable() returnează o valoare diferită de zero dacă fluxul permite citirea și zero în caz contrar.

Funcția __fwritable() returnează o valoare diferită de zero dacă fluxul permite scrierea și zero în caz contrar.

Funcția __freading() returnează o valoare diferită de zero dacă fluxul este numai-pentru-citire sau dacă ultima operațiune asupra fluxului a fost o operație de citire și zero în caz contrar.

Funcția __fwriting() returnează o valoare diferită de zero dacă fluxul este numai-pentru-scriere (sau numai pentru adăugare) sau dacă ultima operație efectuată pe flux a fost o operație de scriere, iar în caz contrar, zero.

Funcția __fsetlocking() poate fi utilizată pentru a selecta tipul dorit de blocare a fluxului. Aceasta returnează tipul curent. Argumentul type poate lua următoarele trei valori:

Efectuează o blocare implicită în jurul fiecărei operații pe fluxul dat (cu excepția celor *_unlocked). Aceasta este valoarea implicită.
Apelantul se va ocupa de blocare (eventual folosind flockfile(3) în cazul în care există mai multe fire de execuție), iar rutinele stdio nu se vor ocupa de blocare până când starea este readusă la FSETLOCKING_INTERNAL.
Nu schimbă tipul de blocare; (doar îl returnează).

Funcția _flushlbf() golește toate fluxurile cu memorie tampon în linie; (probabil pentru ca ieșirea către un terminal să fie forțată, de exemplu, înainte de a citi intrările de la tastatură).

Funcția __fpurge() elimină conținutul memoriei tampon a fluxului.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
__fbufsize(), __fpending(), __fpurge(), __fsetlocking() Siguranța firelor MT-Safe race:stream
__flbf(), __freadable(), __freading(), __fwritable(), __fwriting(), _flushlbf() Siguranța firelor MT-Safe

flockfile(3), fpurge(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06