SHA512SUM(1) Polecenia użytkownika SHA512SUM(1)

sha512sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA512

sha512sum [OPCJA]... [PLIK]...

Wypisuje lub sprawdza sumy kontrolne SHA512 (512-bitowe).

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

czyta w trybie binarnym
read checksums from the FILEs and check them
tworzy sumę kontrolną w stylu BSD
czyta w trybie tekstowym (domyślnie)
end each output line with NUL, not newline, and disable file name escaping

nie zwraca błędu, ani nie informuje przy brakujących plikach
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

The sums are computed as described in FIPS-180-2. When checking, the input should be a former output of this program. The default mode is to print a line with: checksum, a space, a character indicating input mode ('*' for binary, ' ' for text or where binary is insignificant), and name for each FILE.

Note: There is no difference between binary mode and text mode on GNU systems.

Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

cksum(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/sha512sum
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sha2 utilities'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

październik 2023 GNU coreutils 9.4