SHA384SUM(1) Brugerkommandoer SHA384SUM(1)

sha384sum - beregn og kontroller SHA384-beskedsammendrag

sha384sum [FLAG]... [FIL]...

Udskriv eller tjek SHA384-kontrolsummer (384-bit).

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

binær læsetilstand
læs kontrolsummer fra FILerne og tjek dem
beregn en kontrolsum i stil med BSD
tekstlæsetilstand (forvalg)
afslut udlinjer med NUL frem for linjeskift og slå undvigesekvenser fra i filnavne

giv ikke fejl og vis ikke status for manglende filer
udskriv ikke OK for hver godkendt fil
udskriv ikke noget; statuskode angiver resultat
afslut med status forskellig fra nul ved fejlformaterede kontrolsumlinjer
advar om fejlformaterede kontrolsum-linjer
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Summerne bliver beregnet som beskrevet i FIPS-180-2. Ved kontrol skal inddata være tidligere uddata fra dette program. Forvalgt tilstand er at udskrive en linje med kontrolsum, et mellemrum, et tegn som angiver inddatatilstand (»*« for binær, mellemrum for tekst eller hvor binært er uvæsentligt), og navnet på hver FIL.

Bemærk: Der er ingen forskel mellem binær tilstand og teksttilstand på GNU-systemer.

Skrevet af Ulrich Drepper, Scott Miller og David Madore.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

cksum(1)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/sha384sum
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) sha2 utilities'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

januar 2024 GNU coreutils 9.4