SETTERM(1) Команди користувача SETTERM(1)

НАЗВА

setterm — встановлення атрибутів термінала

КОРОТКИЙ ОПИС

setterm [параметри]

ОПИС

setterm записує до стандартного виведення рядок символів, який викликає вказані можливості термінала. Де можливо, програма шукатиме дані у terminfo для визначення рядка, яким слід скористатися. Втім, деякі параметри (позначені, як «лише віртуальні консолі» нижче) не відповідають можливостям terminfo(5). У випадках невідповідності, якщо типом термінала є «con» або «linux», рядком, який викликає вказану можливість драйвера віртуальної консолі Minix, будуть виведені дані. Параметри, які не реалізовано у терміналі, буде проігноровано.

ПАРАМЕТРИ

Для булевих параметрів (on або off) типовим значенням є on (увімкнено).

Нижче, значенням 8-кольоровий може бути black, red, green, yellow, blue, magenta, cyan або white.

Значенням 16-кольоровий може бути значення 8-кольоровий або grey, bright із наступним red, green, yellow, blue, magenta, cyan або white.

Різні параметри кольорів можна встановлювати незалежно, принаймні у віртуальних консолях, хоча результати встановлення декількох режимів (наприклад, --underline і --half-bright) залежать від обладнання.

Необов'язкові аргументи рекомендовано вказувати з використанням «=» (знаку рівності), а не пробілу між параметром і аргументом. Приклад: --параметр=аргумент. setterm може також обробляти наступний аргумент, який не є параметром, як необов'язковий аргумент.

--appcursorkeys on|off

Вмикає або вимикає режим програми клавішного курсора. Якщо увімкнено, для клавіш керування курсором видаватимуться комбінації ESC O A, ESC O B тощо, замість ESC [ A, ESC [ B тощо. Див. розділ vi і клавіші курсора у підручнику з текстового термінала, щоб дізнатися про проблеми, які можуть виникати у користувачів vi. Лише для віртуальних консолей.

--append номер_консолі

Подібний до --dump, але дописує до файла знімка, замість його перезаписування. Працює, лише якщо не вказано параметрів --dump.

--background 8-кольоровий|default

Встановлює колір тла тексту.

--blank[=0-60|force|poke]

Встановлює інтервал бездіяльності у хвилинах, по завершенню якого екран буде автоматично спорожнено (за допомогою APM, якщо доступна). Без аргументу повідомляє про стан спорожнення (повертає віртуальний термінал, який було спорожнено, або нуль для неспорожненого віртуального термінала). Лише для віртуальних консолей.

Аргумент force зберігає екран порожнім, навіть якщо буде натиснуто клавішу.

Аргумент poke скасовує порожнечу на екрані.

--bfreq[=число]

Встановлює частоту гудка у герцах. Без аргументу типовим значенням є 0. Лише для віртуальних консолей.

--blength[=0-2000]

Встановлює тривалість гудка у мілісекундах. Без аргументу типовим значенням є 0. Лише для віртуальних консолей.

--blink on|off

Вмикає або вимикає режим блимання. Лише у віртуальній консолі --blink off вимикає усі атрибути (напівжирний шрифт, напівяскравість, блимання, інверсію).

--bold on|off

Вмикає або вимикає режим напівжирного шрифту. Лише у віртуальній консолі --bold off вимикає усі атрибути (напівжирний шрифт, напівяскравість, блимання, інверсію).

--clear[=all|rest]

Без аргументу або з аргументом all, буде очищено увесь екран, а курсор буде повернуто у початкову позицію, подібно до того, як діє команда clear(1). Якщо аргументом буде rest, екран буде очищено від поточної позиції курсора до кінця.

--clrtabs[=табуляція1 табуляція2 табуляція3 ...]

Усуває позиції табуляції з вказаних горизонтальних позицій у діапазоні 1-160. Без аргументів усуває усі позиції табуляцій. Лише для віртуальних консолей.

--cursor on|off

Вмикає або вимикає курсор термінала.

--default

Встановлює для параметрів обробки зображення у терміналі типові значення.

--dump[=номер-консолі]

Записати знімок віртуальної консолі із вказаним номером до файла, який вказано за допомогою параметра --file, перезаписавши його вміст; типовим є файл screen.dump. Без аргументу створює дамп поточної віртуальної консолі. Має вищий пріоритет за --append.

--file назва_файла

Встановлює назву файла знімка для параметра --dump або --append у тому самому рядку команди. Якщо цей параметр не вказано, типовим є файл screen.dump у поточному каталозі. Шлях до файла, який перевищує за довжиною обмеження системи, буде обрізано, значення довжини має бути вказано як PATH_MAX, див. linux/limits.h.

--foreground 8-кольоровий|default

Встановлює колір тексту.

--half-bright on|off

Вмикає або вимикає режим притлумлення (напівяскравості). Лише у віртуальній консолі --half-bright off вимикає усі атрибути (напівжирний шрифт, напівяскравість, блимання, інверсію).

--hbcolor [bright] 16-кольоровий

Встановлює колір напівяскравих символів.

--initialize

Виводить рядок ініціалізації термінала, який типово встановлює для параметрів обробки зображення та інших атрибутів у терміналі типові значення.

--inversescreen on|off

Міняє місцями кольори тексту та тла для усього екрана.

--linewrap on|off

Наказує терміналу продовжувати з нового рядка, коли рядок буде заповнено.

--msg on|off

Вмикає або вимикає надсилання повідомлень ядра printk() до консолі. Лише для віртуальних консолей.

--msglevel 0-8

Встановлює рівень журналювання консолі для повідомлень ядра printk(). Усі повідомлення, якщо бути строгим, є важливішими, за виведений рівень, тому рівень журналювання 0 дає такий самий результат, що і --msg on, а рівень журналювання 8 призведе до виведення усіх повідомлень ядра. klogd(8) може бути зручнішим інтерфейсом для журналювання повідомлень ядра.

Лише віртуальні консолі.

--powerdown[=0-60]

Встановлює інтервал вимикання VESA у хвилинах. Без аргументу типовим значенням є 0 (вимкнути вимикання живлення). Якщо консоль буде порожньою або монітор перейде у режим присипляння, монітор перейде у режим присипляння вертикальної синхронізації або вимикання, відповідно, щойно сплине вказаний період часу.

--powersave режим

Коректними значеннями аргументу режим є такі:

vsync|on

Переводить монітор у режим присипляння vsync VESA.

hsync

Переводить монітор у режим присипляння hsync VESA.

powerdown

Переводить монітор у режим вимикання живлення VESA.

off

Вмикає можливості енергозаощадження монітора VESA.

--regtabs[=1-160]

Знімає усі позиції табуляції, потім встановлює регулярний взірець позицій табуляції, де одній табуляції відповідає вказана кількість позицій. Без аргументу типовим значенням є 8. Лише для віртуальних консолей.

--repeat on|off

Вмикає або вимикає повторення натискання клавіші. Лише для віртуальних консолей.

--reset

Виводить рядок відновлення початкового стану термінала, який типово відновлює стан термінала на момент вмикання.

--resize

Скинути розмір термінала визначенням максимальної кількості рядків і стовпчиків. Корисно, якщо справжня геометрія і драйвер термінала ядра не синхронізовано. Найпомітнішим випадком використання є послідовні консолі, у яких не використано ioctl(3p), а використано лише потоки байтів та розриви рядків.

--reverse on|off

Вмикає або вимикає режим інверсії відео. Лише у віртуальній консолі --reverse off вимикає усі атрибути (напівжирний шрифт, напівяскравість, блимання, інверсію).

--store

Зберігає поточні параметри обробки зображення терміналом (кольори тексту та тла) як значення, які слід використовувати при відновлення типових параметрів термінала. Лише для віртуальних консолей.

--tabs[=табуляція1 табуляція2 табуляція3 ...]

Встановлює позиції табуляції з вказаних горизонтальних позицій у діапазоні 1-160. Без аргументів виводити поточні параметри позицій табуляції.

--term назва-термінала

Перевизначає змінну середовища TERM.

--ulcolor [bright] 16-кольоровий

Встановлює колір для підкреслених символів. Лише для віртуальних консолей.

--underline on|off

Вмикає або вимикає режим підкреслювання.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

СУМІСНІСТЬ

Починаючи з версії 2.25, у setterm передбачено підтримку довгих параметрів із двома дефісами, наприклад --help, окрім використаних у попередніх версіях довгих параметрів із одинарним дефісом, наприклад -help. У скриптах краще використовувати зворотно сумісні одинарні дефіси, а не варіанти з подвійним дефісом. На сьогодні, немає планів і якихось вагомих причин для відмови від сумісності із параметрами із одинарними дефісами.

ВАДИ

Відмінності між версіями для Minix і Linux не документовано.

ДИВ. ТАКОЖ

stty(1), tput(1), tty(4), terminfo(5)

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

setterm є частиною пакунка util-linux, який можна отримати з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

11 травня 2022 року util-linux 2.38.1