SETGID(2) Linux Programmeurs Handleiding SETGID(2)

setgid - zet groep identiteit

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int setgid(gid_t gid);

setgid() sets the effective group ID of the calling process. If the calling process is privileged (more precisely: has the CAP_SETGID capability in its user namespace), the real GID and saved set-group-ID are also set.

Onder Linux is setgid() verwezenlijkt zoals de POSIX versie met de _POSIX_SAVED_IDS uitrusting. Dit status een zet-gid (anders dan root) toe al zijn groep privileges te laten vallen, wat ongepriveligieerd werk te doen en dan het originele geldende groep ID weer op te pakken op een veilige manier.

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

EINVAL
The group ID specified in gid is not valid in this user namespace.
EPERM
The calling process is not privileged (does not have the CAP_SETGID capability in its user namespace), and gid does not match the real group ID or saved set-group-ID of the calling process.

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

The original Linux setgid() system call supported only 16-bit group IDs. Subsequently, Linux 2.4 added setgid32() supporting 32-bit IDs. The glibc setgid() wrapper function transparently deals with the variation across kernel versions.

At the kernel level, user IDs and group IDs are a per-thread attribute. However, POSIX requires that all threads in a process share the same credentials. The NPTL threading implementation handles the POSIX requirements by providing wrapper functions for the various system calls that change process UIDs and GIDs. These wrapper functions (including the one for setgid()) employ a signal-based technique to ensure that when one thread changes credentials, all of the other threads in the process also change their credentials. For details, see nptl(7).

getgid(2), setegid(2), setregid(2), capabilities(7), credentials(7), user_namespaces(7)

Deze pagina is onderdeel van release 5.10 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

6 maart 2019 Linux