seekdir(3) Library Functions Manual seekdir(3)

seekdir - stabilește poziția următorului apel readdir() în fluxul de directoare

Biblioteca C standard (libc, -lc)

#include <dirent.h>
void seekdir(DIR *dirp, long loc);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

seekdir():

    _XOPEN_SOURCE
        || /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Funcția seekdir() stabilește locația din fluxul de directoare de la care va porni următorul apel readdir(2). Argumentul loc trebuie să fie o valoare returnată de un apel anterior la telldir(3).

Funcția seekdir() nu returnează nicio valoare.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
seekdir() Siguranța firelor MT-Safe

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, 4.3BSD.

Până la glibc 2.1.1.1, tipul argumentului loc era off_t. POSIX.1-2001 specifică long, iar acesta este tipul utilizat începând cu glibc 2.1.2. Consultați telldir(3) pentru informații despre motivul pentru care ar trebui să fiți atenți în a face orice presupunere cu privire la valoarea din acest argument.

lseek(2), closedir(3), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), scandir(3), telldir(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06