REV(1) Polecenia użytkownika REV(1)

rev - odwraca kolejność znaków w wierszach

rev [opcja] [plik...]

The rev utility copies the specified files to standard output, reversing the order of characters in every line. If no files are specified, standard input is read.

This utility is a line-oriented tool and it uses in-memory allocated buffer for a whole wide-char line. If the input file is huge and without line breaks then allocating the memory for the file may be unsuccessful.

-h, --help

Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

-V, --version

Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

tac(1)

Raporty o błędach proszę zgłaszać pod adresem https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

The rev command is part of the util-linux package which can be downloaded from Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 maja 2022 r. util-linux 2.38.1