readdir(2) System Calls Manual readdir(2)

readdir - lees een map ingang

Standard C bibliotheek (libc, -lc)

#include <sys/syscall.h>   /* Definitie van SYS_* constanten */
#include <unistd.h>
int syscall(SYS_readdir, unsigned int bes_ind,
      struct old_linux_dirent *dirp, unsigned int tel);

Let op: Er is geen definitie van struct old_linux_dirent; zie OPMERKINGEN.

Dit is niet de functie waar je in geïnteresseerd bent. Kijk naar readdir(3) voor de met POSIX overeenstemmende C bibliotheek interfaces. Deze pagina beschrijft de kale kernel systeem aanroep interface, die kan veranderen en die wordt overstegen door getdents(2).

readdir() leest één old_linux_dirent structuur van de map waarnaar gewezen wordt door bes_ind naar het geheugen gebied waarnaar gewezen wordt door mapw. De grootheid tel wordt genegeerd; hoogstends één dirent structuur wordt gelezen.

De old_linux_dirent structuur is als volgt gedeclareerd (privé in het Linux kernel bestand /fs/readdir.c) :


struct old_linux_dirent {
  unsigned long d_ino;   /* »inode« nummer */
  unsigned long d_offset; /* verschuiving naar old_linux_dirent */
  unsigned short d_namlen; /* lengte van dit d_name */
  char d_name[1];     /* bestandsnaam (eindigend op nul) */
}

d_ino is een »inode« nummer. d_off is de afstand van het begin van de map naar deze old_linux_dirent. d_reclen is is de maat van d_name, de nul beeindiger ('\0') niet meerekenend. d_name is een nul-beëindigde bestandsnaam.

Bij succes wordt 1 teruggegeven. Bij het einde van de map wordt 0 teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en wordt errno overeenkomstig gezet.

Ongeldige bestandindicator bes_ind.
Argument wijst buiten de adres ruimte van het aanroepende proces.
Resultaat buffer is te klein.
Niet zo'n map.
Bestandindicator wijst niet naar een map.

U zult de old_linux_dirent structure zelf moeten definiëren. Hoewel u in dat geval beter readdir(3) kunt gebruiken.

Deze systeem aanroep bestaat niet op x86-64.

Linux.

getdents(2), readdir(3)

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

31 oktober 2023 Linux man-pages 6.06