QTDOC(1) [FIXME: manual] QTDOC(1)

qtdoc - Öppna en QT-hjälpsida i Konqueror

qtdoc [klassnamn]

qtdoc öppnar en QT-hjälpsida i Konqueror. Om klassnamn anges, öppnas hjälpsidan för klassen. Annars öppnas QT:s huvudhjälpsida. klassnamn är skiftlägeskänsligt.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

QTDIR

Katalogen där QT är installerat. Huvudhjälpsidan för QT förväntas finnas i $QTDIR/doc/html/.

För att visa hjälp för klassen QString:

qtdocQString

kdedoc(1), assistant(1)

Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

Ben Burton <bab@debian.org>

Author.
2003-04-08 [FIXME: source]