QTDOC(1) [FIXME: manual] QTDOC(1)

qtdoc - Opent een Qt(TM)-documentatiepagina in Konqueror

qtdoc [klassenaam]

qtdoc opent een documentatiepagina van Qt(TM) in Konqueror. Wanneer een klassenaam is gegeven, zal het de documentatiepaginapagina voor die klasse openen. Het zal anders de hoofdpagina tonen van de documentatie. klassenaam is hoofdlettergevoelig.

Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

QTDIR

De map waarin Qt(TM) is geïnstalleerd. De hoofdpagina van de documentatie wordt verwacht onder $QTDIR/doc/html/.

Om de documentatie te tonen voor de klasse QString:

qtdocQString

kdedoc(1), assistant(1)

De manpage werd geschreven door Ben Burton<bab@debian.org>

Ben Burton <bab@debian.org>

Auteur.
2003-04-08 [FIXME: source]