QTDOC(1) [FIXME: manual] QTDOC(1)

qtdoc - Abre unha páxina de axuda de Qt(TM) en Konqueror

qtdoc [nomeClase]

qtdoc abre unha páxina de axuda de Qt(TM) en Konqueror. De indicarse nomeClase, abrirá a axuda desa clase. De non indicarse abrirase a páxina inicial da axuda de Qt(TM). nomeClase non é sensíbel á capitalización.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE

QTDIR

O directorio baixo o cal está instalada Qt(TM). A páxina inicial da axuda de Qt(TM) debería estar en $QTDIR/doc/html.

Para mostrar a axuda da clase QString:

qtdocQString

kdedoc(1), assistant(1)

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab@debian.org>

Ben Burton <bab@debian.org>

Autor.
7 de abril de 2003 [FIXME: source]