QTDOC(1) [FIXME: manual] QTDOC(1)

qtdoc - Obre una pàgina d'ajuda de Qt en el Konqueror

qtdoc [nom_classe]

qtdoc obre una pàgina d'ajuda de Qt(TM) en el Konqueror. Si li indiqueu el nom_d'una_classe, obrirà l'ajuda específica per aquesta classe. Si no es mostrarà la pàgina principal d'ajuda de Qt(TM). No importen majúscules i minúscules en els noms_de_classe.

Aquesta utilitat forma part del joc de desenvolupament de programari del KDE

QTDIR

Directori sota el qual està instal⋅lat Qt(TM). La pàgina principal de l'ajuda de Qt(TM) hauria d'estar en $QTDIR/doc/html/.

Per a mostrar l'ajuda sobre la classe QString:

qtdocQString

kdedoc(1), assistant(1)

Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <bab@debian.org>

Burton, Ben <bab@debian.org>

Autor.
8 dabril de 2003 [FIXME: source]