PWDX(1) Polecenia użytkownika PWDX(1)

pwdx - informacja o bieżącym katalogu roboczym procesu

pwdx [opcje] pid [...]

Wypisanie informacji o wersji i zakończenie.
Wyświetlenie ekranu pomocy i zakończenie.

ps(1), pgrep(1)

No standards apply, but pwdx looks an awful lot like a SunOS command.

Nicholas Miell napisał pwdx w 2004 roku.

Zgłoszenia błędów prosimy wysyłać na adres procps@freelists.org

2020-06-04 procps-ng