PROCMAILSC(5) File Formats Manual PROCMAILSC(5)

procmailsc - a procmail súlyozott pontozási módszere

ÖSSZEGZÉS

[*] w^x feltétel

A szűrési feltételekben megadott hagyományos igaz/hamis vizsgálat mellett a súlyozott pontozási módszert is lehet használni a feltételek helyességének megállapítására. A szűrési feltételben használt pontozási módszereknél a pozitív értékek az igaz állításnak felelnek meg.

A feltételek az alábbi módon kapnak pontokat, `fontosság' (w) és `kitevő' (x). A feltétel előtt (ugyanabban a sorban) lehet megadni ezt a következőképen:

w^x
Whereas both w and x are real numbers between -2147483647.0 and 2147483647.0 inclusive.

Súlyozás egyszerű feltételnél

A feltétlenek való első megfeleléskor w -vel nő a pontszám. A következő megfeleléskor már w*x -el. Harmadik találat esetén w*x*x -el. Negyedik megfeleléskor w*x*x*x -el. És így tovább.

Ezt a következő képlettel lehet kifejezni:


n
n k-1 x - 1 w * Sum x = w * -------
k=1 x - 1

A képlet megadja a feltétel n számú megfelelésekor az összpontszámot.

A következő eseteket lehet x -től függően megkülönböztetni:

Csak az első találat esetén növekszik a pontszám w-vel. Minden más találat figyelmen kívül lesz hagyva.
Minden egyes találat w-vel növeli a pontszámot. Az összpontszám a találatok számával egyenes arányban növekszik.
0<x<1
Minden újabb találattal kevesebb pontot adunk az összpontszámhoz, mint előtte. Ekkor az összpontszám egyoldalról (aszimptotikusan) közelít egy határértékhez. (Lásd MEGJEGYZÉS részt később).
1<x
Minden újabb találattal egyre több pontot adunk az összeghez, mint előtte. Az összpontszám exponenciálisan növekszik.
Segítségével megkülönböztethetjük az egész- vagy páratlan számú találatokat.

Ha a feltételnek való megfelelést megfordítjuk [negáljuk] (pl. találat, ha nincs egyezés a feltétellel), akkor az n értéke természetesen nulla vagy egy lehet.

Súlyozott kilépésiértékek

Ha a program EXIT_SUCCESS (=0) -vel fejezi be működését, akkor az összpontszám w lesz. Bármely más kilépési kód (hibás működés) esetén az összpontszám x lesz.

A program kilépési kódjának megfordításakor (negálásakor) kapott pontszámot a lehetséges találatok számával ('virtual number of matches') azonosítja a program. Az összpontszám kiszámítása ugyanúgy történik, mint ahogy hagyományos kifejezéssel való egyezéskor történne, vagyis mintha n=`exitcode' számú találat lett volna.

Súlyozás levélméret alapján

Ha a levél mérete M akkor:

* w^x > L

esetén a megfelelő pontszám a következőképen számolható:


x
/ M \ w * | --- |
\ L /

És:

* w^x < L

esetén a megfelelő pontszám a következőképen számolható:


x
/ L \ w * | --- |
\ M /

Mindkét esetben, ha L=M, akkor az összpontszámhoz csupán w adódik. Az előző példa azonban hosszabb levelekre, míg az utóbbi a rövidebb levelekre használandó. Az x változtatásával a függvény pontosságát lehet 'finomhangolni', de az x=1 többnyire megfelelő.

A szűrési feltételben (recipe) szereplő összes pontszámot a $= környezeti változó segítségével lehet kiolvasni. Ezt a változó minden szűrés után ellenőrzésre kerül (még ha a szűrés nem is hajtódik végre).

A következő példával minden a olyan levelet töröltethetünk, amely a törzsében 150 sornál többet tartalmaz. Az első sorban egy üres feltétel talalható, amely minden levélre igaz, ezzel a pontszámnak egy kezdeti (negatív) értéket adtunk meg. A következő feltétel segítségével minden egyes új sor esetén növeltetjük az összpontszámot (soronként egy ponttal). A feltétel pozitív pontszámmal zárul, ha a levél 150 sornál többet tartalmazott.

:0 Bh * -150^0 * 1^1 ^.*$ /dev/null

Ha van egy külön levelesmappánk, amelyet mindig először olvasunk el, akkor a következő szűrési feltétellel a fontosabb leveleket átirányíthatjuk ebbe a mappába. Az első feltétel nem használ pontozást, mindössze figyeli, hogy a levelek nem tartalmazzák-e a megadott feltételeket. A következő feltételek pedig a következőt fejezik ki: józsi és kati általában hasznos dolgokról írnak; a megbeszélésekről szóló levelek fontosak a számunkra; válaszleveleket is szívesen olvasunk; Elvis-ről szóló leveleket (hátha megtudunk valami újat) mindig elolvassuk (minél többször említik a levélben Elvist, annál több pontot kap a levél, de maximum 4000 pontot); túl sok idézett sort tartalmazó levelet el szeretnénk kerülni; ha smiley-t küldenek nekünk, akkor azt szívesen megnézzük (erre maximum 3500 pontot adunk); három embertől (főnők, timi, péter) általában unalmas leveleket szoktunk kapni; és végül nem szeretjük a hosszú leveleket, jobb, ha a levél csak 2000 bájt hosszú, ha ennél hosszabb, akkor 100 pontot, ha 4000 bájtnál hosszabb akkor pedig 800 pontot vonunk le az összes pontszámából. A pontozási módszer segítségével azonban, még ha egy unalmas levelet is kapunk három emberünk valamelyikétől a levél még bekerülhet a külön mappánkba, ha pl. megbeszélésről szól, vagy tartalmaz legalább 2 darab smileyt.

:0 HB * !^Precedence:.*(junk|bulk)  * 2000^0
^From:.*(jozsi@otthon|kati@munkahely)  * 2000^0 ^Subject:.*megbeszeles *
300^0 ^Subject:.*Re: * 1000^.75 elvis|presley * -100^1 ^> * 350^.9 :-\)
* -500^0 ^From:.*(fonok|timi|peter)@munkahely * -100^3 > 2000
kulon_mappa

Ha a levelezőlistákról érkező levelek közül csak a hasznos leveleket szeretnénk elolvasni, akkor a következő szűrési feltételt használhatjuk. Az első feltétel ellenőrzi, hogy a levél a megadott levelezőlistáról jött-e. Aztán a leveleket ellenőrizzük, hogy olyan személytől jött-e akinek adunk a szavára, vagy olyan témáról szól, amelyről mindent El szeretnénk olvasni. Ha ezeknek megfelel, akkor marad a levél. A többi levélnél megvizsgáljuk, hogy az idézett és az új sorok aránya eléri-e az 1:2-hözt. Ha ennél több, akkor töröljük a levelet. Minden olyan levél, amely átment az előző vizsgálaton mentésre kerül.

:0
^From levelezőlista@vhol
{

:0:
* ^(From:.*(piroska|bandi)|Subject:.*sieles)
levlista
:0 Bh
* 20^1 ^>
* -10^1 ^[^>]
/dev/null
:0:
levlista }

További mintapéldák a procmailex(5) súgóban lehet találni.

A procmail a gyors keresés érdekében mindig csak a balelső (leftmost) legrövidebb egyezésig keres, ha csak nem a MATCH -be értéket kell átadni, ebben az esetben a balelso leghosszabb találatig keres. Pl. A balelső legrövidebb találat a következő kifejezésre:

.*
mindig nullahosszúságú találatot eredményez.
.+
pedig mindig csak egy karaktert (sortörést persze nem) eredményez.

procmail(1), procmailrc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), egrep(1), grep(1),

Ha az x értéke túlcsorduláshoz vezet, akkor a matematikai függvénytárban lévő pow(3) függvénytől függ a végső eredmény.

Lebegő pontos számok mérnöki formátumban (pl. 12e5) nem adhatók meg.

A `pozitív végtelen' (2147483647) elérésekor minden további súlyozás át lesz ugorva.

A `negatív végtelen' (-2147483647) elérésekor a szűrés megfelelés hiányában befejeződik.

0<x<1 esetén a hagyományos feltétel pontszáma a következő számhoz közelít egyoldalról:


w -------
1 - x

A maximális érték felének eléréséhez


- ln 2 n = --------
ln x

számú találatra van szükség.

Stephen R. van den Berg

<srb@cuci.nl>

Philip A. Guenther

<guenther@sendmail.com>

A kézikönyv magyar fordítását a Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2001/08/04 BuGless