PROCMAIL(1) General Commands Manual PROCMAIL(1)

procmail - automatikus levélfeldolgozó/kezelő program

ÖSSZEGZÉS

procmail [-ptoY] [-f fromwhom] [paraméter=érték|konfigállomány] ...
procmail [-toY] [-f fromwhom] [-a érték] ... -d címzett ...
procmail [-ptY] -m [paraméter=érték] ... konfigállomány [érték] ....br procmail -v

Rövid ismertető a súgó végén található a MEGJEGYZÉS részben.

Alapesetben a procmail a .forward levélátirányításkor lép működésbe. Ettől eltérően, ha a rendszer üzemeltetője beállította, a levelezőprogrammal együtt is használható. Indításkor mindig az alapértékekkel tölt fel bizonyos környezeti változókat, a szabványos bemenetről olvassa be sorvége jelig a levelet, majd a fejléc alapján, ha nincs megadva semmilyen parancssori kapcsoló, akkor a $HOME/.procmailrc-ben található szűrést végzi el, ha szükséges. Ha nem található ilyen konfigurációs állomány, vagy feldolgozáskor hiba merül fel, akkor a levelet az alapértelmezett postafiókba (mailbox) továbbítja.

Konfigurációs állomány (rcfile) és -p parancssori kapcsoló hiányában a procmail először a /etc/procmailrc állományt dolgozza fel (ha van ilyen). Az /etc/procmailrc állomány létrehozásakor figyelni kell arra, hogy a benne megadott műveletek root jogosultsággal hajtódnak végre, szemben a $HOME/.procmailrc -ben megadottakkal.

Suid root vagy root jogokkal egy komplett levéltovábbító programként lehet használni a procmailt.

Procmailt a levelek általános szűrésére is lehet használni, pl. a sendmailben speciális bejegyzéssel lehet futtatni.

A konfigurációs állomány felépítéséről részletesen a procmailrc(5) súgóban lehet olvasni.

A súlyozott értékelési módszerről részletes információ a procmailsc(5) súgóban található.

Néhány konfigurációs példát pedig a procmailex(5) súgóban lehet megtalálni.

Idő előtt befejezi a működést, a levelet nem dolgozza fel.
Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet visszaküldi (bounce the mail).
Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet visszaküldi (bounce the mail).
Idő előtt befejezi a feldolgozást, a levelet törli (lose the mail).
Időtúllépést idéz elő (ld. IDŐTÚLLÉPÉS).
Megfelel a VERBOSE=off-nak.
Megfelel a VERBOSE=on-nak.

A procmailt kiírja a verziószámát, valamint a fordításkor megadott beállításokat és kilép.
Megtartja az eredeti környezeti változókat. Alapesetben a procmail indulásakor a TZ változó kivételével törli a beállított környezeti változókat. Máshogy mondva a procmail a már beállított környezeti változókat saját értékeivel felülírja indulásakor. A módosításra kerülő környezeti változókról bővebben a procmailrc(5) súgójában lehet olvasni. Ha a -p és -m kapcsolókat együtt használjuk, akkor csak a következő környezeti változókat írja felül a procmail: LOGNAME, HOME, SHELL, ORGMAIL és MAILDIR.
Csökkentett feldolgozás, pl. ha a procmail nem tudja a szűrési feltételben megadott parancs(oka)t végrehajtani, akkor nem törli a levelet, hanem meghagyja későbbi feldolgozásra.
A procmail a `From ' sort a fromwhom -ban megadottra cseréli, ezzel eléri, hogy mintha az lett volna az eredeti feladó (az -f kapcsoló helyett használható az -r kapcsoló is). Ha fromwhom -nak csak egy `-' jelet adunk meg, akkor a procmail mindössze a `From ' sorban található idő értékét frissíti (ha nincs ilyen rész, akkor létrehozza azt).
Megakadályozza, hogy bárki módosíthassa a `From ' sor tartalmát.
A hagyományos Berkeley postafiók formátumot használja, figyelmen kívül hagyva a Content-Length: mezőket.
This will set $1 to be equal to argument. Each succeeding -a argument will set the next number variable ($2, $3, etc). It can be used to pass meta information along to procmail. This is typically done by passing along the $@x information from the sendmail mailer rule.
Közvetlen levéltovábbítás. Ebben az esetben a címzettben megadott helyi felhasználókhoz lesznek továbbítva a levelek. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha a procmail root jogokkal (vagy ha már a címzett euid és egid jogaival) fut. Ebben az esetben a -p kapcsolót nem lehet használni.
Turns procmail into a general purpose mail filter. In this mode one rcfile must be specified on the command line. After the rcfile, procmail will accept an unlimited number of arguments. If the rcfile is an absolute path starting with /etc/procmailrcs/ without backward references (i.e. the parent directory cannot be mentioned) procmail will, only if no security violations are found, take on the identity of the owner of the rcfile (or symbolic link). For some advanced usage of this option you should look in the EXAMPLES section below..SH ARGUMENTS Any arguments containing an '=' are considered to be environment variable assignments, they will all be evaluated after the default values have been assigned and before the first rcfile is opened.

Minden más értéket konfigfájl megadásának minősít, legyen az abszolút vagy relatív útvonal hivatkozás (pl. ./) A relatív útvonalak esetén a kiindulási könyvtárnak a $HOME-ot veszi, hacsak nem az -m kapcsolót nem használtuk. Ebben az esetben az aktuális könyvtár a relatív hivatkozás kiindulási pontja. A procmail mindig az első megadott értékkel próbál meg dolgozni, de ha az nem ad meg alkalmas állománybejegyzést, akkor sorra veszi a többi értéket is, amíg szükséges.

Konfigurációs fájl megadása nélkül a $HOME/.procmailrc állományt próbálja megnyitni. Ha ez nem lehetséges, akkor a környezeti változók és a parancssorban megadott értékek szerint fog futni.

Szűrési feltételekre minta példákat a procmailex(5) súgóban lehet találni. Egy egyszerű példa ezen súgó MEGJEGYZÉS részében is található.

A következőkben a rendszer adminisztrátorok és a sendmail.cf szerkesztésében járatosak számára következnek hasznos tanácsok, akit nem érdekel az nyugodtan átugorhatja ezt a részt.

Az -m kapcsolót leginkább akkor használhatjuk, ha a procmailt a sendmail.cf állomány egyik beállításaként hívjuk meg. Ehhez szükséges a sendmail.cf fájlban egy külön procmail-levélküldő részt megadni (hasonlót, mint a valószínűleg már létező `helyi' levélküldőhöz (local mailer)). Ehhez a következőt célszerű a fájlban elhelyezni.

Mprocmail, P=/usr/bin/procmail, F=mSDFMhun, S=11, R=21,

A=procmail -m $h $g $u

Ezzel lehetséges különböző szűrési módokat elvégezni (hasonlókat, mint a 0-val kezdődően beállítottakkal) a procmail-el (a feltételben megadott tabulátorok fontosak, mind a feltétel előtt, mind a megjegyzések előtt):

R$*<@some.where>$*

$#procmail $@/etc/procmailrcs/valami.rc $:$1@vala.hol.procmail$2 R$*<@$*.procmail>$*
$1<@$2>$3 szűrt levelek továbbengedése

Az /etc/procmailrcs/valami.rc tartalma pedig:

SENDER = "<$1>" # fix for empty sender addresses SHIFT = 1 # remove
it from $@
:0 # levélszemét (junk mail) szűrése * ^Subject:.*junk /dev/null
:0 w # pass along all other mail ! -oi -f "$SENDER" "$@"

Vigyázzunk arra, hogy csak olyan levelet küldjünk el, amely az elsőként megadott feltételnek NEM felel meg, mert különben a levél nem jutna el a címzetthez.

/etc/passwd
a címzettek LOGNAME, HOME és SHELL változóinak megállapításához
/var/spool/mail/$LOGNAME
rendszerszintű postafiók; a rendszerszintű postafiók és a könyvtár létre hozásra kerül a procmail indításakor, ha valamelyik nem létezne
/etc/procmailrc
rendszerszintű konfigurációs állomány
/etc/procmailrcs/
speciális könyvtár az eltérő jogosultságú konfigurációs állományoknak
$HOME/.procmailrc
alapértelmezett konfigfájl
/var/spool/mail/$LOGNAME.lock
záróállomány a felhasználó rendszerszintű postafiókjához (a procmail csak akkor használja, ha a $DEFAULT értéke /var/spool/mail/$LOGNAME és a procmail a $DEFAULT-ba továbbítja a leveleket)
/usr/sbin/sendmail
alapértelmezett levéltovábbító
_????`hostname`
a procmail által átmenetileg létrehozott nullahosszúságú állomány

procmailrc(5), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1), mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1), grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1), cron(1)

(Fordító megjegyzése: A hibaüzenetek angolul olvashatók azok könnyebb
azonosítása végett, de alattuk szögletes [] zárójelben magyar fordításuk is megtalálható.) Autoforwarding mailbox found [Automatikus levéltovábbküldés a postafiókból] [Automatikus levéltovábbküldés a postafiókból]A rendszeren található az adott suid és sgid-es postafiók, a procmail EX_NOUSER üzenettel leáll, a levelet nem továbbítja.
["x" hibás megadása] A környezeti változó hibásan lett megadva.
[Hiányzó záró idézőjel] Nem található nyitó idézőjel, az idézőjelek közötti szöveg nem azonosítható.
[Ellentétes kapcsolók] Nem mindegyik kapcsolót lehet másikkal egyidejűleg megadni.
[Ellentétes x figyelmen kívül hagyása] A szűrésnél megadottak egyikével ütközik az x.
[Nem hozható létre az "x"] A postafiók a rendszeren nem hozható létre.
The maildir folder "x" is missing one or more required subdirectories and procmail could not create them.
An error occurred in the mechanics of delivering to the directory folder "x".
[Nem határozható meg az "x" záróállomány közvetlenül] Hiányoznak a `>>' átirányítók, helyettük a `$LOCKEXT' záróállomány használata történik.
Procmail was unable to open an rcfile or it was not a regular file, or procmail couldn't open an MH directory to find the highest numbered file.
[Hiba "x" zárolásának megszüntetésekor] A záróállomány vagy le lett törölve, vagy a jogosultságok a törlésre meg lettek szüntetve.
[Létező zárolás "x"-en] A szűrésnél megadott záróállomány egy jelenleg működő záróállománnyal azonos nevű.
[Különleges jogosultságok figyelmen kívül hagyása "x"-en] A konfigfájl jogaival a procmail biztonsági okokból nem fog futni (okozhatja azt pl. a -p kapcsoló vagy adott környezeti változó); a jogok a működéséhez rosszul lettek megadva.
As procmail was started, stdin, stdout or stderr was not connected (possibly an attempt to subvert security)
["x" jogosultságai nem elég biztonságosak] A felhasználó rendszerszintű postafiókja nem rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal, a procmail kijavította a hibát.
[Hiba az "x" írásakor] Nem létező alkönyvtár, vagy írási jogosultság hiánya, esetleg megtelt a lemez.
[LINEBUF túllépése] Buffer overflow detected, LINEBUF was too small, PROCMAIL_OVERFLOW has been set.

The specified item's full path, when expanded, was longer than LINEBUF or didn't start with a file separator.
[Túl sok kimenet "x"-nél] The program or filter "x" tried to produce too much output for the current LINEBUF, the rest was discarded and PROCMAIL_OVERFLOW has been set.
[Felesleges x] The action line or other flags on this recipe makes flag x meaningless.
[Hiba "x" ágaztatásakor] A folyamattábla (process table) megtelt (és a NORESRETRY nem lett felhasználva).
[Hiba "x" futtatásakor] A program nem található, vagy nem futtatható.
[Nem lehet a zárolást az "x"-en erőszakkal sem megszüntetni] Írási jogosultság hiánya az "x" záróállományt tartalmazó könyvtárra, vagy egyszerre több procmail próbálta megszüntetni a zárolást.
["x" zárolása erőszakkal] Az "x" záróállomány erőszakkal lett törölve időtúllépés miatt (ld. IDŐTÚLLÉPÉS részt).
[Hiányos/nem teljes szűrési feltétel] A szűrési feltétel EOF-al végződik.
[Nem megfelelő jogosultságok] A procmail működéséhez vagy root, vagy a szükséges (e)uid és (e)gid jogok szükségesek. A levelet nem lehet feldolgozni.
[Érvénytelen "x" kifejezés] Hibás "x" kifejezés (legvalószínűbb hogy hiányzó vagy túl sok idézőjel van).
[Hiba a kernel-zárolásnál] A kernel által támogatott zárolások meghívásakor hiba lépett fel (általában OP hibát jelent ez), a procmail a hibát figyelmen kívül hagyva folytatja működését.
[Hiba a kernel-zárolás megszüntetésekor] Ld. fent.
[Hiba az "x" zárolásakor] Nem megfelelő vagy nagyon furcsa záróállomány-név lett megadva, vagy hiányoznak a szükséges jogok, esetleg a záróállományt tartalmazó alkönyvtár.
[Hiányzó "x"] A procmail másolatot indított volna magáról, de nem találja a szükséges "x" konfigurációs állományt (az vagy át lett helyezve, vagy a relatív útvonal megadása esetén könyvtárváltás történt).
The current recipe was found to be incomplete.
[Hiányzó záró zárójel] A kifejezésből hiányzik a záró zárójel.
[Hiányzó név] Az -f kapcsolóhoz nem lett megadva a szükséges érték.
[Hiányzó érték] Az -a kapcsoló után nem lett érték megadva.
[Hiányzó konfigfájl] Az -m kapcsoló után a konfigurációs állomány helyét kell megadni.
[Hiányzó címzett] A -d kapcsolóval vagy másik felhasználó neve alatt lett elindítva a procmail, ekkor egy vagy több címzettet kell felsorolni a parancssorban.
[Nincs elég üres hely az "x" írásakor] Az "x"-et tartalmazó fájlrendszeren nincs elég üres hely a továbbküldéshez.
[Nincs elég memória] A lapozó (swap space) teljes mértékben fel lett használva (és a NORESRETRY nem lett felhasználva).
[Feldolgozás folytatása] A parancssorban megadott ismeretlen kapcsoló figyelmen kívül lett hagyva, a feldolgozás tovább folyik.
["x" program hiba, hibakód (nnn)] A procmail-lel meghívott program az EXIT_SUCCESS (=0) helyett (nnn) értékkel tért vissza. Negatív nnn a program befejezését előidéző szignál értékét jelenti.
[Kvóta túllépése "x" írásakor] Az "x"-et tartalmazó fájlrendszeren a címzettnek megadott kvóta túl lett lépve, az üzenetet nem lehet továbbítani.
[Hibás "x" átnevezése "x"-re] A címzett postafiókjának hibáját a procmail kijavította.
[Sikerült/nem sikerült visszaállítani a nem vizsgált adatot] Sikertelen szűrés esetén a procmail az eredeti szövegből próbál meg újra kiindulni.
["x" kihagyása] A konfigállományban az "x" figyelmen kívül hagyva (szintaxis hiba).
[Gyanú "x" konfigurációs fájl] The owner of the rcfile was not the recipient or root, the file was world writable, or the directory that contained it was world writable, or this was the default rcfile ($HOME/.procmailrc) and either it was group writable or the directory that contained it was group writable (the rcfile was not used).
[Kilépés ...-ra várva] A procmail kilépett a ... várása közben.
[Időtúllépés, "x" bezárása] "x" programnál vagy szűrőnél időtúllépés következett be.
[Időtúllépés az "x"-re várás közben] "x" program, szűrő vagy fájl esetén időtúllépés történt. Ha az egy program vagy szűrő volt, akkor valószínűleg már befejezte működését.
[Állomány eredeti méretének visszaállítása] A fájlt nem lehetett sikeresen továbbküldeni, így vissza lett állítva eredeti állapotára.
["x" elvetése és zárolás megszüntetése] "x" névvel nem található állomány, vagy az állomány üres.
Either the suffix on "x" would indicate that it should be an MH or maildir folder, or it was listed as an second folder into which to link, but it already exists and is not a directory.
[Nem várt EOL] Hiányzó záró aposztróf, vagy EOF.
[Ismeretlen "x" felhasználó] A megadott címzett nem rendelkezik uid-val.

Részletes hibakereséshez a VERBOSE változót kell ki/bekapcsolni.

[pid] idő & dátum
A procmail pid-je és működési ideje. Minden olyan esetben létrehozásra kerül, amikor a procmail naplózza az üzeneteket és legalább 1 másodperc eltelt a működési időből.
[Kernel-zárolás meghívása] A procmail a legutoljára megnyitott állományt (descriptor) próbálja meg kernel-zárolni.
["x" megadása] Környezeti változó megadása.
[A címzett elfogadása, VERBOSE=off] Jogok (ha vannak) figyelmen kívül hagyása, részletes kijelezés kikapcsolása.
[Hozzáférés "x"-hez annak zárolása nélkül] A leveleket tartalmazó könyvtár nem hozzáférhető a procmail számára, kizárólag kernel-zárolással érhető el.
["x" futtatása] "x" program elindítása. Ha közvetlenül a procmailből (nem egy átmeneti burokból) futtatjuk, akkor a procmail az értékeket vesszővel elválasztva írja ki.
[Eltérés "x" és HOST között] A rendszert "x"-nek hívják, azonban a HOST-ban más van megadva.
["x" zárolása] "x" záróállomány létrehozása.
[Hivatkozás "x"-re] Különböző mappák közötti keménykötés (hardlink) létrehozva.
[Azonosság "x"-el] A vizsgált feltétel igaz.
[Megadott "x"] Az "x" értéke hozzá lett rendelve a MATCH-hoz.
[Nem azonos "x"-el] A vizsgált feltétel nem igaz, szűrés átugorva.
Program that was started by procmail as a condition or as the action of a recipe with the `W' flag returned nnn instead of EXIT_SUCCESS (=0); the usage indicates that this is not an entirely unexpected condition.
[Comsat megjegyzés: "$LOGNAME@hely:fájl"] Comsat/biff üzenet küldése levél érkezéséről a $LOGNAME felhasználónak a "fájlba" a megadott "helyre".
["x" megnyitása] "x" állomány megnyitása hozzáfűzésre.
[Konfigurációs állomány: "x"] A konfigurációs állomány neve "x".
[Visszatérő kernel-zárolás] Különböző zárolási módszerek közül az egyik nem volt sikeres. A procmail addig próbálja a zárolást újra, amíg mindegyik sikeres nem lesz.
[Pont hozzáadva, összesen: "x"] A megadott pontokat hozzáadja a már meglévőkhöz, majd kiírja az összeget.
["x" zárolásának megszüntetése] "x" záróállomány eltávolítása.

You should create a shell script that uses lockfile(1) before invoking your mail shell on any mailbox file other than the system mailbox (unless of course, your mail shell uses the same lockfiles (local or global) you specified in your rcfile).

Ha valamilyen okból a procmail programot idő előtt be szeretnénk zárni, akkor először a kill parancsot (de nem a 'kill -9'-et, az eltérő értékű JELZÉS miatt) használjuk, különben néhány záróállomány nem kerül törlésre.

Óvatosan használjuk a -t kapcsolót, mivel ebben az esetben a procmail hamar megtöltheti a postafiókot továbbküldési hiba (pl. rosszul beállított, hibás konfigurációs állomány) esetén. Ez gondot okozhat mind a postmaster-nél és a helyi felhasználóknál.

Az /etc/procmailrc állomány root jogokkal is futhat, így jól gondoljuk meg, hogy mit helyezünk el benne, mit hajtatunk végre vele. A SHELL a címzettével azonos, így ha szükséges a burok elindítása, akkor a hibalehetőségek csökkentéséért először valamilyen jól működő értékre állítsuk be azt. Lásd : DROPPRIVS kapcsolók.

Ügyeljünk arra, hogy az /etc/procmailrcs/ állományok tulajdonosát meg lehet változtatni chown(1)-val root-ra vagy bármi másra. Biztonsági szempontból ezért célszerű, hogy ebbe a könyvtárba csak a root tudjon belépni

Procmail is not the proper tool for sharing one mailbox among many users, such as when you have one POP account for all mail to your domain. It can be done if you manage to configure your MTA to add some headers with the envelope recipient data in order to tell Procmail who a message is for, but this is usually not the right thing to do. Perhaps you want to investigate if your MTA offers `virtual user tables', or check out the `multidrop' facility of Fetchmail.

A záróállomány erőszakkal történő törlése után a procmail a $SUSPEND-ben megadott másodpercig várakozik, mielőtt egy új záróállományt hoz létre, így egy másik program amely törölné a régi záróállományt nem fogja az újonnan létrehozott záróállományt törölni.

A procmail hagyományos BEZÁR (TERMINATE) jelzéssel szakítja meg a nem-megfelelően működő szűrőket, azonban nem figyeli azok válaszát a jelzésre, és mindössze a szűrőnek küldi a jelzést el, a gyerek-folyamatoknak (filter's children).

A folytatott Content-Length: mezőket nem kezeli megfelelően a procmail.

The embedded newlines in a continued header should be skipped when matching instead of being treated as a single space as they are now.

Ha a levél fejlécében Content-Length: mező van, valamint az -Y kapcsoló nincs megadva, a procmail a mezőt figyelmen kívül hagyja. A mezőszélességét a procmail nem változtatja meg.

Ha hiányzik a Content-Length: mező és az -Y kapcsoló meg lett adva, valamint a procmail a hagyományos postafiókba továbbítja a levelet, akkor a levél törzsében a postmarks-hoz hasonló sorok elé egy `>' jelet szúr be (a furcsa fejlécek megkülönböztetéséhez). Az ajánlott forma az ilyen postmark-ok kereséséhez az alábbi:

`\nFrom '

If the destination name used in explicit delivery mode is not in /etc/passwd, procmail will proceed as if explicit delivery mode was not in effect. If not in explicit delivery mode and should the uid procmail is running under, have no corresponding /etc/passwd entry, then HOME will default to /, LOGNAME will default to #uid, SHELL will default to /bin/sh, and ORGMAIL will default to /tmp/dead.letter.

Közvetlen továbbításánál a hiányzó `From ' mezőt a procmail automatikusan létrehozza, ha már létezik, akkor azt nem változtatja meg. Ha a procmail nem a következő felhasználói vagy csoport nevek valamelyikével fut: root, daemon, uucp, mail, x400, network, list, slist, lists vagy news, és meg lett adva a `From ' mező újragenerálása akkor az `>From' -ként lesz létrehozva, ezzel segítve a levelek megkülönböztetését.

For security reasons procmail will only use an absolute or $HOME-relative rcfile if it is owned by the recipient or root, not world writable, and the directory it is contained in is not world writable. The $HOME/.procmailrc file has the additional constraint of not being group-writable or in a group-writable directory.

Ha különböző hibák fordulnak elő a /var/spool/mail/$LOGNAME postafióknál (pl. nem a címzett annak a tulajdonosa, nem írható, szimbólikus vagy kemény kötés) ,akkor a procmail hozzáféréskor megpróbálja `BOGUS.$LOGNAME'-re azt átnevezni, és külön node-számmal ellátni. Ha ez nem lehetséges, akkor az ORGMAIL változó nem kap megfelelő értéket, ezáltal még megfelelő konfigurációs állomány esetén sem történik levélfeldolgozás.

Létező, de hibás jogosultságokkal rendelkező /var/spool/mail/$LOGNAME postafiók esetén a procmail megpróbálja a hibát kijavítani. Ha nem szeretnénk, hogy a procmail kijavítsa az ilyen hibát, akkor u+x jelzést kell az állományra helyezni.

When delivering to directories, MH folders, or maildir folders, you don't need to use lockfiles to prevent several concurrently running procmail programs from messing up.

MH-fiókba kicsit lassabban történik , mint egy sima könyvtárba vagy levélmappába a levéltovábbítás. A procmailnak ekkor meg kell keresni a legnagyobb sorszámú levelet a fiókban (a többi esetben nem kell ilyet elvégezni).

Általános hibát a procmail az EX_CANTCREAT -el jelzi, kivéve ha a -t kapcsoló meg lett adva. Ebben az esetben EX_TEMPFAIL -el történik a hibajelzés.

A fejlécek pontosabb kereséséhez (egrepping) a procmail összefűzi azokat a levélen belül. Továbbításkor azonban a fejléceket visszaállítja eredeti állapotukba.

Ha a procmailt nem `procmail'-el kezdődő programnév alatt indítjuk el (pl. egy másiknévvel hivatkozunk rá kötéssel), akkor közvetlen módban fog működni. Ekkor/ehhez viszont a parancssorban a címzetteket fel kell sorolni (úgy mint a -d kapcsoló esetén).

udp-vel történik a comsat/biff értesítés. A naplóállomány (logfile) lezárása után értesíti a programokat az új levélről a procmail. Az értesítés az alábbi részletes formátumban (vagy valami hasonlóban) történik:

$LOGNAME@üzenet_helye_a_postafiókban :postafiók_abszolút_útvonala

Whenever procmail itself opens a file to deliver to, it consistently uses the following kernel locking strategies : fcntl(2), lockf(3) and flock(2).

A procmail képes NFS-en és 8-bittel működni.

A -h vagy -? kapcsolókkal indított procmail a parancssori súgót és a lehetséges szűrőfeltételek rövid leírását jeleníti meg.

Kezdőknek a Nancy McGough <nancym@ii.com> által összeállított levélszűrőkről (így a procmailről is) szóló GYIK-ot (FAQ) ajánljuk. Beszerezhető a mail-server@rtfm.mit.edu címre küldött

send usenet/news.answers/mail/filtering-faq tartalmú levéllel.

If procmail is not installed globally as the default mail delivery agent (ask your system administrator), you have to make sure it is invoked when your mail arrives. In this case your $HOME/.forward (beware, it has to be world readable) file should contain the line below. Be sure to include the single and double quotes, and unless you know your site to be running smrsh (the SendMail Restricted SHell), it must be an absolute path.The \fB#\fP\fIYOUR_USERNAME\fP is not actually a parameter that is required by procmail, in fact, it will be discarded by sh before procmail ever sees it; it is however a necessary kludge against overoptimising sendmail programs :

" |IFS=' '&&p=/usr/bin/procmail&&test -f $p&&exec $p -Yf- | |exit 75 #YOUR_USERNAME"

A procmailt egy már létező postafiók szűrésére is fel lehet használni. Ez akkor lehet hasznos, ha a $HOME/.forward -ot nem lehet/nem tudjuk használni (ekkor a következő szkriptet célszerű bizonyos időközönként elindítatni a cron(1) -al vagy a levelek olvasásának megkezdése előtt):

#!/bin/sh
ORGMAIL=/var/spool/mail/$LOGNAME
if cd $HOME &&

test -s $ORGMAIL &&
lockfile -r0 -l1024 .newmail.lock 2>/dev/null then
trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 13 15
umask 077
lockfile -l1024 -ml
cat $ORGMAIL >>.newmail &&
cat /dev/null >$ORGMAIL
lockfile -mu
formail -s procmail <.newmail &&
rm -f .newmail
rm -f .newmail.lock fi exit 0

PATH=/bin:/usr/bin:/usr/bin
MAILDIR=$HOME/Mail      #ellenőrizzük, hogy létezik-e
DEFAULT=$MAILDIR/mbox   #nem kötelező megadni
LOGFILE=$MAILDIR/from   #ajánlott megadni
:0:
* ^From.*miki
from_miki
:0
* ^Subject:.*Flame
/dev/null

A procmailex(5) súgóban további példák találhatók.

This program is part of the procmail mail-processing-package (v3.22) available at http://www.procmail.org/ or ftp.procmail.org in pub/procmail/.

A procmail csomaggal kapcsolatos kérdéseidet/észrevételeidet a

<procmail-users@procmail.org>

címen működő levelezőlistán teheted fel.
<procmail-users-request@procmail.org>
címre kell írni a feliratkozáshoz.


Ha érdekelnek a legfrissebb verziók, hibajavítások akkor a következő listára kell feliratkoznod:

procmail-announce-request@procmail.org
(a lista csak olvasható).

Stephen R. van den Berg

<srb@cuci.nl>

Philip A. Guenther

<guenther@sendmail.com>

A kézikönyv magyar fordítását a Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2001/08/27 BuGless