PINKY(1) Användarkommandon PINKY(1)

pinky - lightweight finger

pinky [FLAGGA]... [ANVÄNDARE]...

Skriv ut i långt format för den angivna ANVÄNDAREn.
Utelämna användarens hemkatalog och skal i det långa formatet.
Utelämna användarens projektfil i det långa formatet.
Utelämna användarens planfil i det långa formatet.
Skriv ut i kort format, detta är standard.
Utelämna raden med kolumnrubriker i kort format.
Utelämna användarens fullständiga namn i kort format.
Utelämna användarens fullständiga namn och fjärrvärd i kort format.
Utelämna användarens fullständiga namn, fjärrvärd och overksamma tiden i kort format.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Ett lättviktigt ”finger”-program; skriver ut användarinformation. utmp-filen kommer att vara /var/run/utmp.

Skrivet av Joseph Arceneaux, David MacKenzie och Kaveh Ghazi.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/pinky
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) pinky invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

april 2022 GNU coreutils 9.1