NPROC(1) Brukerkommandoer NPROC(1)

nproc - print the number of processing units available

nproc [VALG]...

Skriv ut antall prosessorenheter som er tilgjengelig for gjeldende prosess. Dette tallet kan være lavere enn antall prosessorenheter som systemet kjører på totalt.

Skriv ut antall installerte prosessorer.
Utelat N antall prosessorenheter, hvis mulig.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Giuseppe Scrivano.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/nproc
eller lokalt: info '(coreutils) nproc invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4