mzip(1) General Commands Manual mzip(1)

mzip - zmienia zabezpieczenie, wysuwa dysk napędu Zip/Jaz

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

Polecenie mzip umożliwia wydawanie poleceń specyficznych dla napędu ZIP w systemach Linux, Solaris lub HP-UX. Ma następującą składnię:

mzip [-epqrwx]

Mzip przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

Wysuwa (eject) dysk.
Wymusza wysunięcie dysku nawet, jeśli jest zamontowany(musi być użyte w połączeniu z -e).
Zabezpiecza dysk przed zapisem.
Zdejmuje zabezpieczenie przed zapisem.
Chronione hasłem zabezpieczenie przed zapisem.
Zabezpieczenie hasłem.
Tymczasowo nie chroni dysku aż do jego wysunięcia. Na dysku będzie możliwy zapis, a przy wysunięciu przywracany jest jego poprzedni status.
Zapytanie o status.

Hasło można usunąć, ustawiając jeden z trybów bezhasłowych -r lub -w: mzip zapyta wówczas o hasło odblokowujące dysk. W przypadku zapomnienia hasła można zastosować niskopoziomowe formatowanie dysku ZIP (przez setup BIOS-u adaptera SCSI).

Dysk ZipTools dostarczany z napędem jest również chroniony hasłem. W MS-DOS-ie lub na MacIntoshu hasło to jest usuwane automatycznie po instalacji ZipTools. Z wielu artykułów wysyłanych na Usenet wynika, że hasłem do tego dysku jest APlaceForYourStuff. Mzip zna to hasło i próbuje go użyć w pierwszej kolejności, przed pytaniem użytkownika o hasło. Dlatego też mzip -w z: odblokuje dysk ZipTools. Ten dysk narzędziowy jest sformatowany w specjalny sposób, co ma umożliwić jego wykorzystanie zarówno na PC, jak i na Macu. Na PC system plików Maca widoczny jest jako ukryty plik `partishn.mac'. Można go skasować, odzyskując 50 MB dysku zajętego przez system plików Mac.

To polecenie jest jedną wielką prowizorką. Poprawna implementacja wymagałaby przepisania kluczowych komponentów mtools, ale niestety nie mamy na to czasu. Głównym problemem obecnej implementacji jest niewystarczająca wydajność na niektórych architekturach (kilka kolejnych wywołań mtools, co nie wykorzystuje buforowania stosowanego w mtools).

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:
    ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:
    ./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:
    ./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 marca 2023 mtools-4.0.43