mdir(1) General Commands Manual mdir(1)

mdir - wyświetlenie katalogu MS-DOS

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

Polecenie mdir wyświetla podany katalog MS-DOS. Ma następującą składnię:

mdir [-/] [-f] [-w] [-a] [-b] plikmsdos [ plikimsdos...]

Mdir wyświetla zawartość katalogów MS-DOS lub wpisy z niektórych plików MS-DOS.

Mdir przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

/ 
Wyświetlanie rekurencyjne, jak to robi opcja -s z MS-DOS-u.
Wyświetlanie w formie szerokiej listy. Przy użyciu tej opcji mdir wyświetla nazwy plików na szerokości strony bez wyświetlania rozmiarów czy dat utworzenia plików.
Wyświetl również pliki ukryte.
Szybkie (fast). Nie próbuje znajdować informacji o wolnym miejscu. Na większych dyskach dowiedzenie się, ile jest obecnie wolnego miejsca zabiera całkiem sporo czasu, gdyż musi być wczytana i przeglądnięta cała tablica alokacji plików (FAT). Opcja -f pomija ten krok. Nie jest potrzebna dla systemów FAT32, które przechowują rozmiar wprost.
Wyjście zwięzłe. Wyświetla każdą nazwę katalogu lub pliku po jednej w linii (włączając w to rozszerzenie nazwy pliku). Przełącznik ten powoduje niewyświetlanie nagłówka i podsumowania. Wyświetlana jest tylko rozdzielona znakami nowej linii lista nazw ścieżek.

Jeśli składowa ścieżki nie jest katalogiem, to jest to błąd.

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:
    ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:
    ./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:
    ./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 marca 2023 mtools-4.0.43