LZMAINFO(1) XZ Utils LZMAINFO(1)

НАЗВА

lzmainfo — показ відомостей, які зберігаються у заголовку файла .lzma

КОРОТКИЙ ОПИС

lzmainfo [--help] [--version] [файл...]

ОПИС

lzmainfo показує дані, що зберігаються у заголовку файла .lzma. Вона читає перші 13 байтів із вказаного файла, розкодовує заголовок і виводить його до стандартного виведення у зручному для читання форматі. Якщо не вказано жодного файла або замість файла вказано -, дані буде прочитано зі стандартного вхідного джерела даних.

Зазвичай, найцікавішою інформацією є розпакований розмір та розмір словника. Розпакований розмір може бути показано, лише якщо файл записано у непотоковому варіанті формату .lzma. Об'єм пам'яті, потрібний для розпаковування файла, складає декілька десятків кілобайтів плюс розмір словника.

lzmainfo включено до XZ Utils в основному для зворотної сумісності із LZMA Utils.

СТАН ВИХОДУ

0
Усе добре.
1
Сталася помилка.

ВАДИ

lzmainfo використовує MB, хоча правильним суфіксом мав би бути MiB (2^20 байтів). Так зроблено, щоб зберегти сумісність виведених даних із LZMA Utils.

ДИВ. ТАКОЖ

xz(1)

30 червня 2013 року Tukaani