LSCPU(1) Команди користувача LSCPU(1)

НАЗВА

lscpu — виведення даних щодо архітектури процесорів

КОРОТКИЙ ОПИС

lscpu [параметри]

ОПИС

lscpu збирає дані щодо архітектури процесорів з sysfs, /proc/cpuinfo та усіх відповідних специфічних для архітектури бібліотек (наприклад librtas у Powerpc). Виведення команди може бути оптимізовано для обробки або для зручного читання людьми. До даних буде включено, наприклад, кількість процесорів, потоків, ядер, сокетів та вузлів Non-Uniform Memory Access (NUMA). Також буде наведено дані щодо кешів процесорів, спільного використання кешів, сімейства, моделі, швидкодії у bogoMIPS, порядку байтів та модифікацій.

Типове форматування виведених до термінала даних може бути змінено у майбутніх версіях і оптимізовано для зручності читання. Виведення даних до відмінних від термінала файлів (наприклад каналів обробки) ця оптимізація ніколи не стосуватиметься — завжди зберігатиметься формат «Поле: дані0[u00BB]. Щоб переглянути типове виведення без оптимізації, скористайтеся, наприклад, командою «lscpu | less».

У віртуалізованих середовищах виведені дані щодо архітектури процесорів відповідатимуть конфігурації гостьової операційної системи, яка, зазвичай, відрізняється від конфігурації фізичної (основної) системи. Для архітектур, де передбачено підтримку отримання даних щодо фізичної топології, lscpu також показуватиме кількість фізичних сокетів, чипів, ядер в основній системі.

Параметри, які впливають на таблицю виведення, мають аргумент список. Скористайтеся цим аргументом для налаштовування виведених командою даних. Вкажіть список відокремлених комами міток стовпчиків для обмеження таблиці виведення лише вказаними стовпчиками, скомпонованими у вказаному порядку. Див. СТОВПЧИКИ, щоб ознайомитися зі списком коректних міток стовпчиків. Записи міток стовпчиків можна вказувати літерами будь-якого регістру.

Підтримку усіх стовпчиків передбачено не в усіх архітектурах. Якщо вказано непідтримуваний стовпчик, lscpu виведе стовпчик, але не надасть ніяких даних для нього.

Розміри кешів буде виведено як резюме для усіх процесорів. У версіях до 2.34 дані буде виведено як розміри для окремих процесорів, але виведені дані можуть здатися суперечливими через складну топологію процесорів і спосіб, у який кеші розподіляються між процесорами. Докладніший опис кешів можна знайти у описі параметра --cache. Починаючи з версії 2.37, lscpu використовує ідентифікатори кешу, які надає ядро Linux, а їхня нумерація не завжди починається з нуля.

ПАРАМЕТРИ

-a, --all

Включити до виведених даних рядки для активних і неактивних процесорів (типовий варіант для -e). Цей параметр можна вказувати лише разом із параметром -e або -p.

-B, --bytes

Вивести розмір у байтах, а не у зручному для читання форматі.

Типово, одиницею, у якій показано розміри, є байт, а префікси одиниць є степенями 2^10 (1024). Для забезпечення зручності читання відбувається скорочення позначень до першої літери запису; приклади: «1 КіБ» та «1 МіБ» буде показано як «1 K» та «1 M», із вилученням «іБ», яке є частиною цих скорочень.

-b, --online

Обмежити виведення лише активними процесорами (типово для -p). Цей параметр можна вказувати лише разом із параметром -e або -p.

-C, --caches[=список]

Вивести подробиці щодо кешів процесорів. Щоб дізнатися більше про доступні дані, ознайомтеся із виведенням команди із параметром --help.

Якщо не вказано аргумент список, до типових виведених даних буде включено усі стовпчики, для яких доступні дані.

При визначенні аргументу список рядок має складатися із параметра, символу (=) і не містити пробілів або інших пробільних символів. Приклади: -C=NAME,ONE-SIZE і --caches=NAME,ONE-SIZE.

Типовий список стовпчиків може бути розширено, якщо список вказано у форматі +список (наприклад lscpu -C=+ALLOC-POLICY).

-c, --offline

Обмежити виведення лише неактивними процесорами. Цей параметр можна вказувати лише разом із параметром -e або -p.

-e, --extended[=список]

Вивести дані щодо процесорів у зручному для читання форматі.

Якщо не вказано аргумент список, до виведених даних буде включено типові стовпчики. Список типових стовпчиків може змінюватися від версії до версії.

При визначенні аргументу список рядок має складатися із параметра, символу (=) і не містити пробілів або інших пробільних символів. Приклади: '-e=cpu,node' і '--extended=cpu,node'.

Типовий список стовпчиків може бути розширено, якщо список вказано у форматі +список (наприклад lscpu -e=+MHZ).

-J, --json

Використати формат виведення JSON для типового резюме або розширених виведених даних (див. --extended).

-p, --parse[=список]

Оптимізувати виведені командою дані для спрощення обробки.

Якщо не вказано аргументу список, виведені командою дані будуть сумісними із ранніми версіями lscpu. У цьому сумісному форматі для відокремлення стовпчиків кешу процесорів буде використано дві коми. Якщо не буде виявлено кешів процесорів, стовпчик кешу буде пропущено. Якщо використано аргумент список, стовпчики кешів буде відокремлено двокрапкою (:).

При визначенні аргументу список рядок має складатися із параметра, символу (=) і не містити пробілів або інших пробільних символів. Приклади: '-p=cpu,node' і '--parse=cpu,node'.

Типовий список стовпчиків може бути розширено, якщо список вказано у форматі +список (наприклад lscpu -p=+MHZ).

-s, --sysroot каталог

Зібрати дані щодо процесорів для екземпляра Linux, відмінного від екземпляра, з якого запущено команду lscpu. Вказаний каталог є кореневим каталогом системи екземпляра Linux, ревізію якого слід виконати.

-x, --hex

Використовувати шістнадцяткові маски для наборів процесорів (наприклад «ff»). Типово, набори буде виведено у форматі списку (наприклад 0,1). Зауважте, що до версії 2.30, програма виводила маску з префіксом 0x.

-y, --physical

Вивести фізичні ідентифікатори для усіх стовпчиків із елементами топології (ядро, сокет тощо). Окрім логічних ідентифікаторів, які призначено lscpu, фізичні ідентифікатори є специфічними для платформи значеннями, як надає ядро. Фізичні ідентифікатори не обов'язково є унікальними і упорядкованими послідовно. Якщо ядру не вдалося отримати фізичний ідентифікатор для елемента, lscpu виведе символ дефіса (-).

Цей параметр не впливає на виведення даних щодо логічних номерів процесорів.

--output-all

Вивести список усіх доступних стовпчиків. Цей параметр має бути поєднано з параметром --extended, --parse або --caches.

ВАДИ

Базовий огляд щодо сімейства, моделі та інших характеристик процесора завжди буде засновано лише на даних першого процесора.

Іноді у Dom0 Xen ядро повідомляє помилкові дані.

На віртуальному апаратному забезпеченні дані щодо кількості ядер на сокет та подібні дані можуть бути помилковими.

АВТОРИ

Cai Qian <qcai@redhat.com>, Karel Zak <kzak@redhat.com>, Heiko Carstens <heiko.carstens@de.ibm.com>

ДИВ. ТАКОЖ

chcpu(8)

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

lscpu є частиною пакунка util-linux, який можна отримати з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

4 серпня 2022 року util-linux 2.38.1