LSBLK(8) Керування системою LSBLK(8)

НАЗВА

lsblk — виведення списку блокових пристроїв

КОРОТКИЙ ОПИС

lsblk [параметри] [пристрій...]

ОПИС

lsblk виводить список відомостей про усі доступні або вказані блокові пристрої. Команда lsblk читає файлову систему sysfs і базу даних udev для збирання відомостей. Якщо база даних udev є недоступною або lsblk зібрано без підтримки udev, програма намагається прочитати з блокового пристрою LABEL, UUID та типи файлових систем. У цьому випадку обов'язковими є права доступу root.

Команда типово виводить усі блокові пристрої (окрім дисків в оперативній пам'яті) у деревоподібному форматі. Скористайтеся командою lsblk --help, щоб ознайомитися зі списком усіх доступних стовпчиків.

Типовий формат виведення, а також типовий формат виведення для параметрів, подібних до --fs та --topology, може бути змінено авторами програми. Тому, коли це можливо, вам слід уникати обробки типових виведених даних у ваших скриптах. Завжди явно визначайте очікувані стовпчики за допомогою параметра --output список-стовпчиків разом зі списком стовпчиків у середовищах, де потрібне виведення стабільного набору даних.

Зауважте, що lsblk може бути запущено у момент, коли udev не має усіх даних щодо нещодавно доданих або змінених пристроїв. У цьому випадку рекомендуємо скористатися командою udevadm settle до команди lsblk, щоб синхронізувати дані udev.

Зв'язок між блоковими пристроями і файловими системами не завжди є однозначним. Для файлової системи може бути використано декілька блокових пристроїв, а одна файлова система може бути доступною за декількома шляхами. Ось чому lsblk показує стовпчики MOUNTPOINT та MOUNTPOINTS (множина). У стовпчику MOUNTPOINT буде показано лише одну точку монтування (зазвичай, останній змонтований екземпляр файлової системи), а у стовпчику MOUNTPOINTS буде показано багаторядкову комірку усіх точок монтування, які пов'язано із пристроєм.

ПАРАМЕТРИ

-A, --noempty

Не виводити даних для порожніх пристроїв.

-a, --all

Вимкнути усі вбудовані фільтри і вивести список усіх порожніх пристроїв, а також дискових пристрої в оперативній пам'яті.

-b, --bytes

Вивести розмір у байтах, а не у зручному для читання форматі.

Типово, одиницею, у якій показано розміри, є байт, а префікси одиниць є степенями 2^10 (1024). Для забезпечення зручності читання відбувається скорочення позначень до першої літери запису; приклади: «1 КіБ» та «1 МіБ» буде показано як «1 K» та «1 M», із вилученням «іБ», яке є частиною цих скорочень.

-D, --discard

Вивести відомості щодо можливостей відкидання (TRIM, UNMAP) для кожного з пристроїв.

-d, --nodeps

Не виводити пристрої-утримувачі або підлеглі пристрої. Наприклад, *lsblk --nodeps /dev/sda* виведе дані лише щодо пристрою sda.

-E, --dedup стовпчик

Скористатися стовпчиком як ключем для усування дублікатів в ієрархії виведених даних. Якщо ключ виявиться недоступним для пристрою або пристрій буде розділом і батьківський пристрій усього диска надають той самий ключ, буде завжди виведено дані пристрою.

Звичайним використанням є усування дублікатів з виведення для системних пристроїв із багатьма шляхами, наприклад, за допомогою -E WWN.

-e, --exclude список

Виключити пристрої, які вказано у списку номерів основних пристроїв, які відокремлено комами. Зауважте, що диски в оперативній пам'яті (основний=1) типово виключено, якщо не вказано --all. Фільтр буде застосовано лише до пристроїв верхнього рівня. Це може заплутати показ у форматі виведення --list, де визначення ієрархії пристроїв не є очевидним.

-f, --fs

Вивести дані щодо файлових систем. Цей параметр є еквівалентним до -o NAME,FSTYPE,FSVER,LABEL,UUID,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINTS. Надійні дані щодо файлових систем та RAID буде надано командою blkid(8).

-I, --include список

Включити пристрої, які вказано у списку номерів основних пристроїв, які відокремлено комами. Фільтр буде застосовано лише до пристроїв верхнього рівня. Це може заплутати показ у форматі виведення --list, де визначення ієрархії пристроїв не є очевидним.

-i, --ascii

Використати символи ASCII для форматування ієрархії.

-J, --json

Скористатися форматом виведення JSON. Наполегливо рекомендуємо скористатися --output, а також --tree, якщо потрібно.

-l, --list

Вивести дані у форматі списку. У виведених даних не буде надано відомостей щодо взаємозв'язок між пристроями, а починаючи з версії 2.34, запис кожного пристрою буде виведено лише раз, якщо не вказано --pairs або --raw (супровід придатного до обробки виведення передбачено лише для зворотної сумісності).

-M, --merge

Згрупувати батьківські записи підлеглих ієрархій з метою створення зручнішого для читання виведення для RAID і пристроїв із багатьма шляхами. Потрібне деревоподібне виведення.

-m, --perms

Вивести дані щодо власника, групи і режиму доступу до пристрою. Цей параметр еквівалентний до -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE.

-n, --noheadings

Не виводити рядок заголовка.

-o, --output список

Визначити, які стовпчики слід використовувати для виведення. Скористайтеся параметром --help, щоб переглянути список підтримуваних стовпчиків*). Вибрані стовпчики можуть впливати на деревоподібне виведення. Типовим варіантом є використання ієрархії для стовпчика «NAME» (див. також --tree).

Типовий список стовпчиків може бути розширено, якщо список вказано у форматі +список (наприклад, lsblk -o +UUID)

-O, --output-all

Вивести список усіх доступних стовпчиків.

-P, --pairs

Вивести дані у формі пар ключ="значення". Рядки виведення буде упорядковано за залежностями. Усі потенційно небезпечні символи значень буде екрановано (\x<код>). Див. також параметр --shell.

-p, --paths

Виводити шляхи до пристроїв повністю.

-r, --raw

Вивести дані у необробленому форматі. Рядки виведення буде упорядковано за залежностями. Усі потенційно небезпечні символи значень буде екрановано (\x<код>) у стовпчиках NAME, KNAME, LABEL, PARTLABEL і MOUNTPOINT.

-S, --scsi

Вивести дані лише щодо пристроїв SCSI. Усі розділи, допоміжні пристрої та пристрої утримання буде проігноровано.

-s, --inverse

Вивести залежності в оберненому порядку. Якщо буде надіслано запит щодо виведення --list, рядки все одно буде упорядковано за залежностями.

-T, --tree[=стовпчик]

Примусово використати деревоподібний формат виведення. Якщо вказано стовпчик, ієрархію буде виведено у стовпчик. Типовим є стовпчик NAME.

-t, --topology

Вивести дані щодо топології блокового пристрою. Цей параметр є еквівалентним до такого

-o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

-w, --width число

Вказує ширину виведення у кількості символів. Типовою шириною є кількість стовпчиків у терміналі, а якщо програму запущено не у терміналі, ширину виведення типово взагалі не обмежено. Цей параметр примушує lsblk до припущення, що не можна використовувати символи керування терміналом та небезпечні символи. Прикладом застосування є використання lsblk командою watch(1).

-x, --sort стовпчик

Упорядкувати рядки виведення за стовпчиком. Цей параметр типово вмикає формат виведення --list. Можна скористатися параметром --tree для примусового використання деревоподібного виведення, а гілки дерева буде упорядковано за стовпчиком.

-y, --shell

Назву стовпчика буде змінено так, щоб вона містила лише символи, які є дозволеними для ідентифікаторів змінних командної оболонки, наприклад, MINI_IO і FSUSE_PCT замість MIN-IO і FSUSE%. Це корисно, зокрема, з --pairs. Зауважте, що цю можливість було автоматично увімкнено для --pairs у версії 2.37, але через проблеми із сумісністю у нових версіях потрібно викликати таку поведінку за допомогою параметра --shell.

-z, --zoned

Вивести пов'язані із зоною дані для кожного пристрою.

--sysroot каталог

Зібрати дані для екземпляра Linux, відмінного від екземпляра, з якого запущено команду lsblk. Вказаний каталог є кореневим каталогом системи екземпляра Linux, ревізію якого слід виконати. Справжні вузли пристроїв у каталозі призначення може бути замінено текстовими файлами з атрибутами udev.

СТАН ВИХОДУ

0

успіх

1

невдача

32

не знайдено вказаних пристроїв

64

знайдено якісь із вказаних пристроїв, деякі не знайдено

СЕРЕДОВИЩЕ

LSBLK_DEBUG=all

вмикає діагностичне виведення у lsblk.

LIBBLKID_DEBUG=all

вмикає показ діагностичних повідомлень libblkid.

LIBMOUNT_DEBUG=all

вмикає показ діагностичних повідомлень libmount.

LIBSMARTCOLS_DEBUG=all

вмикає показ діагностичних повідомлень libsmartcols.

LIBSMARTCOLS_DEBUG_PADDING=on

використати символи візуального доповнення.

ПРИМІТКИ

Для розділів деякі дані (наприклад атрибути черги) успадковуються від батьківського пристрою.

Команда lsblk повинна мати можливість шукати усі блокові пристрої за числами основний:підлеглий. Це завдання виконується за допомогою /sys/dev/block. Цей блоковий каталог sysfs з'явився у ядрі 2.6.27 (жовтень 2008 року). Якщо виникнуть проблеми із достатньо новим ядром, перевірте, чи було увімкнено CONFIG_SYSFS під час збирання ядра.

АВТОРИ

Milan Broz <mbroz@redhat.com>, Karel Zak <kzak@redhat.com>

ДИВ. ТАКОЖ

ls(1), blkid(8), findmnt(8)

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

lsblk є частиною пакунка util-linux, який можна отримати з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

4 серпня 2022 року util-linux 2.38.1