LOGNAME(1) Uživatelské příkazy LOGNAME(1)

logname - vypíše přihlašovací jméno uživatele

logname [VOLBA]

Vypíše přihlašovací jméno uživatele, který program spustil.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

neznámý

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější http://gnu.org/licenses/gpl.html
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro logname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a logname, měl by příkaz
info coreutils 'logname invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0