LASTLOG(8) Polecenia Zarządzania Systemem LASTLOG(8)

lastlog - wyświetla informacje o ostanim logowaniu dla wybranego lub wszystkich użytkowaników

lastlog [opcje]

lastlog formats and prints the contents of the last login log /var/log/lastlog file. The login-name, port, and last login time will be printed. The default (no flags) causes lastlog entries to be printed, sorted by their order in /etc/passwd.

The options which apply to the lastlog command are:

-b, --before DAYS

Print only lastlog records older than DAYS.

-C, --clear

Clear lastlog record of a user. This option can be used only together with -u (--user)).

-h, --help

Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

-R, --root CHROOT_DIR

Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the CHROOT_DIR directory.

-S, --set

Set lastlog record of a user to the current time. This option can be used only together with -u (--user)).

-t, --time DAYS

Print the lastlog records more recent than DAYS.

-u, --user LOGIN|RANGE

Print the lastlog record of the specified user(s).

The users can be specified by a login name, a numerical user ID, or a RANGE of users. This RANGE of users can be specified with a min and max values (UID_MIN-UID_MAX), a max value (-UID_MAX), or a min value (UID_MIN-).

If the user has never logged in the message ** Never logged in** will be displayed instead of the port and time.

Only the entries for the current users of the system will be displayed. Other entries may exist for users that were deleted previously.

The lastlog file is a database which contains info on the last login of each user. You should not rotate it. It is a sparse file, so its size on the disk is usually much smaller than the one shown by "ls -l" (which can indicate a really big file if you have in passwd users with a high UID). You can display its real size with "ls -s".

The following configuration variables in /etc/login.defs change the behavior of this tool:

LASTLOG_UID_MAX (number)

Highest user ID number for which the lastlog entries should be updated. As higher user IDs are usually tracked by remote user identity and authentication services there is no need to create a huge sparse lastlog file for them.

No LASTLOG_UID_MAX option present in the configuration means that there is no user ID limit for writing lastlog entries.

/var/log/lastlog
Baza danych ostatnich logowań użytkowników.

Duże luki w numeracji UID powodują, że program będzie pracował dłużej, nie wyświetlając wyników (np. jeśli w bazie lastlog nie ma wpisów dla o UID pomiedzy 170, a 800, to program będzie sprawiał wrażenie zawieszonego w trakcie przetwarzania wpisów dla użytkowanikół o UID 171-799).
01/23/2020 shadow-utils 4.8.1