LAST(1) Команди користувача LAST(1)

НАЗВА

last, lastb — виведення списку користувачів, які входили до системи останніми

КОРОТКИЙ ОПИС

last [параметри] [користувач...] [tty...]

lastb [параметри] [користувач...] [tty...]

ОПИС

last шукає у файлі /var/log/wtmp (або у файлі, який визначено параметром -f) і виводить список усіх користувачів, які увійшли (або вийшли) з моменту створення цього файла. можна вказати одне або декілька імен_користувачів і/або tty, щоб last вивела лише записи, які відповідають цим аргументам. Назви tty можна скорочувати, отже last 0 є тим самим, що і last tty0.

При отриманні сигналу SIGINT (породженому клавішами переривання, зазвичай, Ctrl-C) або сигналу SIGQUIT last покаже, наскільки глибоко виконано пошук у файлі; у випадку сигналу SIGINT last завершить роботу.

Псевдокористувач reboot входитиме до системи кожного разу, коли систему буде перезавантажено. Отже, команда last reboot виведе журнал усіх перезавантажень з моменту створення файла журналу.

lastb працює так само, як last, але, типово, виводить дані журналу з файла /var/log/btmp, де містяться дані щодо усіх невдалих спроб увійти до системи.

ПАРАМЕТРИ

-a, --hostlast

Виводить назву вузла в останньому стовпчику. Корисно у поєднанні із параметром --dns.

-d, --dns

Для нелокальних входів Linux зберігає не лише назву віддаленого вузла, але і його IP-номер. Використання цього параметра призводить до того, що програма перетворює IP-номер знову на назву вузла.

-f, --file файл

Наказує last використати певний файл замість /var/log/wtmp. Параметр --file можна вказувати декілька разів — буде оброблено усі вказані файли.

-F, --fulltimes

Вивести час і дату входу і виходу повністю.

-i, --ip

Подібний до --dns, але виводить IP-номер вузла, замість його назви.

-число; -n, --limit число

Повідомити last, скільки рядків слід вивести.

-p, --present час

Вивести список користувачів, які були у системі у вказаний момент часу. Те саме, що скористатися параметрами --since і --until разом, вказавши однаковий час.

-R, --nohostname

Придушити виведення поля назви файла.

-s, --since час

Вивести стан входу з вказаного моменту часу. Корисно, наприклад, для полегшення визначення того, хто був у системі у певний момент часу. Цей параметр часто поєднують із --until.

-t, --until час

Вивести стан входу до системи до вказаного часу час.

--time-format формат

Визначити формат виведення часової позначки. Можливі варіанти: notime, short, full та iso. Використання варіанта notime призведе до того, що програма взагалі не виводитиме часової позначки, short (короткий формат) — типовий варіант, а варіант full (повний формат) є тим самим, що і параметр --fulltimes. Використання варіанта iso призведе до виведення часової позначки у форматі ISO-8601. У форматі ISO містяться дані щодо часового поясу, що робить його пріоритетним для вивчення даних поза самою системою.

-w, --fullnames

Вивести імена користувачів та назви доменів повністю.

-x, --system

Вивести записи завершення роботи системи та зміни рівня запуску.

-h, --help

Вивести текст довідки і завершити роботу.

-V, --version

Вивести дані щодо версії і завершити роботу.

ФОРМАТИ ЧАСУ

У параметрах, які приймають аргумент час, можна використовувати такі формати:

РРРРММДДггххсс
РРРР-ММ-ДД гг:хх:сс
РРРР-ММ-ДД гг:хх (для секунд буде встановлено 00)
РРРР-ММ-ДД (для часу буде використано 00:00:00)
гг:хх:сс (для дати буде використано сьогоднішню)
гг:хх (для дати буде використано сьогоднішню, а для секунд 00)
now
yesterday (для часу буде використано 00:00:00)
today (для часу буде використано 00:00:00)
tomorrow (для часу буде використано 00:00:00)
+5min
-5days

ФАЙЛИ

/var/log/wtmp, /var/log/btmp

ПРИМІТКИ

Можливо, файли wtmp і btmp не буде знайдено. Система записує дані до цих файлів, лише якщо вони у ній є. Це локальні проблеми із налаштуваннями. Якщо ви хочете скористатися цими файлами, можете їх створити простою командою touch(1) (наприклад, touch /var/log/wtmp).

Порожній запис є коректним типом запису wtmp. Він означає, що порожній файл або файл, який заповнено нуль-символами, не буде вважатися помилковим.

АВТОРИ

Miquel van Smoorenburg <miquels@cistron.nl>

ДИВ. ТАКОЖ

login(1), wtmp(5), init(8), shutdown(8)

ЗВІТИ ПРО ВАДИ

Для звітування про вади використовуйте систему стеження помилками на https://github.com/util-linux/util-linux/issues.

ДОСТУПНІСТЬ

last є частиною пакунка util-linux, який можна отримати з Linux Kernel Archive https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ПЕРЕКЛАД

Український переклад цієї сторінки посібника виконано Yuri Chornoivan <yurchor@ukr.net>

Цей переклад є безкоштовною документацією; будь ласка, ознайомтеся з умовами GNU General Public License Version 3. НЕ НАДАЄТЬСЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ.

Якщо ви знайшли помилки у перекладі цієї сторінки підручника, будь ласка, надішліть електронний лист до списку листування перекладачів: trans-uk@lists.fedoraproject.org.

11 травня 2022 року util-linux 2.38.1