LABPLOT2(1) Labplot användarhandbok LABPLOT2(1)

labplot2 - Ett program av KDE för interaktiv grafik och analys av vetenskaplig data.

labplot2 [Labplot-väljare] [fil]

Labplot är ett diagram- och analysverktyg av data.

Funktionerna omfattar tvådimensionell och tredimensionell data- och funktionsuppritning, enkel redigering av diagram, analys av data och funktioner, stöd för olika arbetsblad som använder MDI- och Labplot-projektfiler.

Observera att Labplot startas med labplot2.

För en fullständig sammanfattning av allmänna väljare, kör labplot2 --help.

--no-splash

Visa inte startskärmen.

--presenter

Starta i presentationsläge.

fil

Platsen för projektet som ska öppnas, som oftast slutar med .lml.

Projektfilen kan också vara komprimerad, med ett filnamn som slutar med .lml.gz, .lml.bz2 eller .lml.xz.

Fullständig användardokumentation är tillgänglig via KDE:s hjälpcentral. Man kan också ange webbadressen help:/labplot2 (skriv antingen in webbadressen i Dolphin, eller kör khelpcenter help:/labplot2).
kf5options(7)
qt5options(7)
Ytterligare information finns också tillgänglig på https://labplot.kde.org/

Labplot2 är skrivet av

Stefan Gerlach <stefan.gerlach@uni.kn>,
Alexander Semke <alexander.semke@web.de>,
Fábián Kristóf-Szabolcs <f-kristof@hotmail.com>
och flera ytterligare upphovsmän.

Manualsidan är skriven av Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk> för Debian GNU/Linux systemet (men kan användas av andra).

Licens: GNU General Public Version 2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Helen Faulkner <helen_ml_faulkner@yahoo.co.uk>

LabPlot man page.
2018-09-28 Labplot Labplot 2.6