KF5-CONFIG(1) Gebruikershandleiding van kf5- KF5-CONFIG(1)

kf5-config - Toont de installatiepaden van Qt(TM) en Frameworks

kf5-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix] [--version] [--kde-version] [--types] [--path type] [--userpath type] [--install type] [--qt-prefix] [--qt-binaries] [--qt-libraries] [--qt-plugins]

kf5-config is een commandoregelprogramma dat gebruikt wordt om informatie over de Frameworks-installatie of gebruikerspaden te verkrijgen.

Gebruik dit programma om te bepalen waar de verschillende aspecten van de Frameworks-installatie verblijven op uw systeem.


Opmerking

kf5-config is in hoofdzaak een achtergestelde vervanging voor kde4-config, terwijl het aanbevolen te gebruiken hulpmiddel qtpaths is (dat wordt meegeleverd met Qt(TM)).

--expandvars

Expandeer ${prefix} en ${exec_prefix} in de uitvoer.

--prefix

Gecompileerd in prefix voor Frameworks-bibliotheken.

--exec-prefix

Gecompileerd in exec_prefix voor Frameworks-bibliotheken.

--libsuffix

Gecompileerd in library path suffix.

--localprefix

Prefix in $HOME gebruikt voor het schrijven van bestanden.

--version

Versie van Qt(TM) en ingecompileerde versietekst voor Frameworks-bibliotheken en kf5-config

--kde-version

Gecompileerd in versietekst voor Frameworks-bibliotheken.

--types

Toon een lijst met alle beschikbare KDE-gegevensbrontypen.

--path type

Zoekpad voor het gespecificeerde type.

--userpath type

Gebruikerspad voor de typen: desktop|document

--install type

Prefix voor het installeren van hulpbronbestanden naar.

--qt-prefix

Installatievoorvoegsel voor Qt(TM).

--qt-binaries

Locatie van geïnstalleerde binaire Qt(TM)-programma's.

--qt-libraries

Locatie van de geïnstalleerde Qt(TM)-bibliotheken.

--qt-plugins

Locatie van de geïnstalleerde Qt(TM)-plugins.

Toon de hoogste installatiemap van Frameworks:

%kf5-config --prefix

Toon een lijst met alle gegevensbrontypes:

%kf5-config --types

Toon het pad van geïnstalleerde achtergrondafbeeldingen:

%kf5-config --path achtergrondafbeelding

kf5options(7)

Niets bekend.

Stephan Kulow <coolo@kde.org>

Auteur.
2015-07-31 KDE Frameworks Frameworks 5.13